תחזית ביצועי קופות גמל, השתלמות ופנסיה ליולי 23 - בכללי, מחיקה של התשואה השלילית ב-22 

קופות הגמל מתחילת השנה עם כמעט 8% | קרנות הפנסיה בתשואה של מעל 9% מתחילת השנה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
איור: פאנדראיור: פאנדר

01/08/2023 אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה בע"מ

יולי 2023: עליות שערים. 

התשואה הממוצעת של קופות הגמל ביולי: 2.4%. 

התשואה הממוצעת של קופות הגמל מתחילת השנה: 7.8%. התשואה מתחילת השנה מחקה כמעט את כל התשואה השלילית ב-2022 (8.0%-).

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו ביולי 0232 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 2.4%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב מאוד של בין תשואה של 2.0% לבין תשואה של 2.8%. 


בחודש יולי נרשמו עליות שערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, ובאיגרות החוב הקונצרניות בארץ, והן האחראיות לתשואה החיובית של הקופות. 

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים במרבית השווקים.

בארה"ב: עליות שערים חדות: כאשר מדד הדאו עלה ב-3.3%, מדד ה-S&P עלה ב-3.1% ומדד הנאסד"ק עלה ב-4.0%. 

גם באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-1.9%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-1.3% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-1.6%.

לעומת זאת, מדד הניקיי ביפן ירד בשיעור זעיר של 0.1%, זאת לאחר עלייה חדה במיוחד בחודשים האחרונים.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-5.8%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד ת"א 35 עלה ב-7.0%, מדד ת"א 125 עלה ב-6.4%, מדד ת"א 90 עלה ב-4.8% ומדד יתר 60 עלה ב-3.1%.  

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו ב-0.4%, 0.6% ו-0.5% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 1.4%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.8%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות נותר ללא שינוי, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.2% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.1%. 


סיכום ינואר-יולי 2023: תשואת קופות הגמל: 7.8%


התשואה מתחילת השנה מחקה כמעט את כל התשואה השלילית ב-2022 (8.0%-).


שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית.

בארה"ב: מגמה חיובית, כאשר מדד ה-500 S&P עלה ב-19.5%, מדד הדאו ג'ונס עלה בשיעור של 7.3% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור תלול של 37.1%.

באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-18.1%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-15.8% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 17.9%. 

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור תלול אף יותר של 27.1%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-9.5%.     

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה חיובית, אולם, מתונה בהרבה יותר: מדד ת"א 35 עלה ב-4.1%, מדד ת"א 125 ומדד ת"א 90 עלו ב-4.2% כ"א, ומדד יתר 60 עלה בשיעור של 3.4%. 

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה ב-3.6%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה מאז ראשית השנה ב-0.9%.