לפני כולם - מגדל, תשואות פנסיה פברואר 24 - מקפת משלימה, מסלול עוקב מדד S&P500 עלה 25.94%+ בשנה 

מגדל פנסיה- לפני גמל נט - תשואות פנסיה - מגדל פברואר 2024 מקפת אישית מסלול מנייתי מעל 50%+ ב 5 שנים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo Masuti Dreamstime.comPhoto Masuti Dreamstime.com