לפני גמל נט - מגדל, תשואות פנסיה מרץ 24 - איזו קרן עלתה 6.32%+ בחודש  

מגדל פנסיה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by FreepikImage by Freepik