לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות פנסיה - מאי 2024 

תשואות הפניקס השתלמות ופנסיה לחודש מאי

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמריאייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי

17/06/2024 אדם כהן

תשואות פניקס פנסיה מאי 2024


שם הקופה

תשואה לחודש השוטף

תשואה מצטברת מתחילת שנה 

תשואה מצטברת ל 12 חודשים 

תשואה מצטברת ל 3 שנים 

תשואה מצטברת ל 5 שנים 

 יתרת נכסים לתקופה באלפי שח 

סטיית התקן (במונחים שנתיים) בהתבסס על 60 חודשים 

דיווח

לפרסום

תשואה ממוצעת ל 3 שנים 

תשואה ממוצעת ל 5 שנים 

פנסיה לבני 50 ומטה מאוחד עם מסלול כללי (נסגר 2015)

1.95%

7.61%

15.03%

23.12%

54.73%

        47,857,962 

7.48%

דיווח

 

7.18%

9.12%

פנסיה לבני 50 עד 60

1.73%

6.85%

13.64%

20.29%

46.95%

          7,587,464

6.63%

דיווח

 

6.35%

8.00%

פנסיה לבני 60 ומעלה

1.10%

4.56%

9.76%

15.08%

35.03%

          2,956,011

5.19%

דיווח

 

4.79%

6.19%

פנסיה מסלול מניות

2.21%

9.45%

18.17%

20.15%

59.99%

          8,201,557

11.00%

דיווח

 

6.31%

9.85%

 פנסיה מחקה מדד s&p500

3.09%

12.08%

23.26%

13.45%

 

        13,438,383 

 

דיווח