לפני גמל נט - תשואות פנסיה מנורה מבטחים - אפריל 2024 

פנסיה מנורה מבטחים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image-by-FreepikImage-by-Freepik

19/05/2024 עומר רגב

 

נכסים ליום 30.04.2024  בש''ח

תשואה לחודש הדיווח

תשואה מתחילת שנה

תשואה מצטברת 12 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

הערות

ממוצע 3 שנים

ממוצע 5 שנים

מנורה מבטחים פנסיה

מסלול כללי

          99,835,001,908 

-0.91%

3.82%

10.50%

19.96%

40.54%

 

6.25%

7.04%

מסלול מניות

             4,343,137,931 

-1.63%

5.18%

14.51%

21.75%

49.84%

6.78%

8.42%

מסלול יעד לפרישה 2030

             7,600,001,221 

-0.40%

2.68%

8.39%

17.17%

34.71%

5.42%

6.14%

מסלול יעד לפרישה 2040

          14,414,471,368 

-0.78%

3.66%

10.55%

19.32%

42.47%

6.06%

7.34%

מסלול יעד לפרישה 2055

          10,370,244,428 

-1.06%

4.05%

11.59%

20.51%

44.97%

6.42%

7.71%

פאסיבי מדדי מניות חו"ל

             3,184,099,005 

-0.58%

6.88%

17.08%

28.26%

המסלול הופעל בחודש ינואר 2021

8.65%

 

עוקב מדדים גמיש מקיפה

                 156,209,972 

-0.73%

4.39%

11.94%

המסלול הופעל בחודש ינואר 2023

 

 

מחקה מדד 500 S&P - מקיפה 

             6,259,246,640 

-0.97%

8.11%

21.53%

 

 

המסלול הופעל בחודש אפריל 2022