פנסיה עולה, חודש חזק בקרנות הפנסיה - מנורה מבטחים ראשונה במניות, ב 3 ו 5 שנים 

פנסיה ליגת FUNDER תשואות פברואר, דירוג FUNDER-AdvizerLand לקרנות הפנסיה בפברואר | שינויים בהובלה ל-5 שנים במסלול עד גיל 50 | שונות גבוהה החודש בתשואות בין הגופים השונים | סיקור כולל מסלול פנסיה מניות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by FreepikImage by Freepik

18/03/2024 משה מימון, עורך אתר FUNDER

שנת 2024 ממשיכה בכיוון חיובי, תשואות חיוביות, וזהירות קלה אצל המשקיעים. תמונת ההשקעות הולכת ומתבהרת, אבל עדיין ישנם גורמי סיכון שמרחפים באוויר. החל מהרמה העולמית, דרך שוק ההון המרכזי האמריקאי והכלכלה שם, יחד עם נתוני האינפלציה, וכלה בשוק המקומי, שכאן אמנם נראה שהדברים בשליטה אבל אי אפשר לדעת מה ילד יום. גורמי הסיכון עדיין מרחפים באוויר, בין אם מדובר במהלך תיקון שמתבקש, סיכונים גיאופוליטיים, וכלכליים. בינתיים נראה שהמשקיעים מסתכלים קדימה, ללא חשש משמעותי.

כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

לאור העובדה שלאחרונה רואים שהציבור מגדיל סיכון בחסכון הפנסיוני, ומעביר כספים לאפיקים שטומנים בחובם סיכון. הפופולריות של המסלולים מחקי מדד S&P500 הם דוגמא לכך, ומסלול המניות בקרן הפנסיה הוא כיוון נוסף רלבנטי, הוספנו גם את המסלול הזה, שכאמור היקף ההון אליו הולך וגדל. אחרי ההקדמה הזו, בחנו את קרנות הפנסיה השונות של הגופים השונים מבחינת התשואה.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – הפניקס מנצחים במסלול

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר בהפרש ניכר מהאפיקים האחרים. ההשקעות באפיק זה נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש קפצה ל-2.52% לעומת חודש שעבר (0.23%). מנעד התשואה נע בין 2% (מיטב) ל-2.52% (הפניקס). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 2.55%. התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-12.48%. התשואה הממוצעת ל-3 שנים עלתה ל-21.82%, והתשואה הממוצעת ל-5 שנים עלתה ל-44.77%.

הפניקס מנצחים בתשואה החודש עם 2.52%. במקום שני מור עם 2.51%. מור מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 3.08% ול-12 החודשים האחרונים עם 15.89% (אינפיניטי מובילה בשני חתכי הזמן, אולם לא נכללת בדירוגים בשל היקף נכסים נמוך). הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 25.39%, והחודש עברו להובלה בתשואה ל-5 שנים עם 49.03% על חשבון מיטב (2% החודש).

קרנות פנסיה עד גיל 50

שם קופה

תשואה פברואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הפניקס

2.52%

2.90%

12.83%

25.39%

49.03%

47,152

9974

מור

2.51%

3.08%

15.89%

---

---

2,138

13909

כלל

2.43%

2.53%

11.10%

21.40%

45.88%

29,527

9654

מנורה מבטחים

2.43%

2.53%

12.24%

24.23%

46.88%

10,224

2184

הראל

2.21%

2.22%

9.62%

20.88%

41.03%

32,809

9823

מגדל

2.21%

2.29%

12.08%

21.86%

42.59%

22,096

8801

אלטשולר שחם

2.18%

2.49%

13.17%

14.98%

39.81%

16,550

9757

מיטב

2.00%

2.35%

12.90%

23.99%

48.18%

20,138

2155

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

2.37%

3.67%

16.59%

---

---

72

14037

ממוצע

2.31%

2.55%

12.48%

21.82%

44.77%

 

 


תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – כלל מנצחים במסלול

המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית, כשמדובר בתשואה שלילית זה מסייע והתשואה במסלול גבוהה יותר (שלילית פחות) מזו של עד גיל 50. התשואה הממוצעת החודש עלתה ל-1.97% לעומת 0.45% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 1.81% (מיטב) ל-2.18% (כלל). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 2.21%. התשואה הממוצעת ל-12 חודשים עלתה ל-11.56%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה ל-20.28% והתשואה המצטברת הממוצעת ל-5 שנים ירדה ל-40.82%.

במקום הראשן החודש כלל עם 2.18%, אחריהם במקום שני הפניקס עם 2.16%. אינפיניטי אמנם השיאו תשואה גבוהה יותר אולם לא נכנסו לטבלאות הדירוג הכללי בשל היקף נכסים נמוך. הפניקס מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 2.54%. מור (2.04% החודש) מובילים גם בתשואה ל-12 חודשים עם 14.79%. מיטב (1.81% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 24.27% ובתשואה ל-5 שנים עם 47.4%.

קרנות פנסיה גילאי 50-60

שם קרן

תשואה פברואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

כלל

2.18%

2.25%

10.34%

19.52%

40.74%

10,507

9655

הפניקס

2.16%

2.54%

11.67%

21.63%

42.06%

7,042

9975

מור

2.04%

2.50%

14.79%

---

---

767

13910

מנורה מבטחים

2.00%

2.13%

10.95%

22.39%

44.36%

14,056

2015

אלטשולר שחם

1.88%

2.21%

12.37%

14.30%

35.15%

3,622

9758

מגדל

1.84%

1.97%

11.15%

20.14%

38.31%

6,920

8802

הראל

1.83%

1.92%

9.16%

19.71%

37.69%

8,112

9827

מיטב

1.81%

2.17%

12.07%

24.27%

47.40%

7,420

9967

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

2.24%

3.26%

17.12%

---

---

13

14038

ממוצע

1.97%

2.21%

11.56%

20.28%

40.82%

 

 


תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מיטב עברו להובלה בשנה האחרונה

מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים. התשואה ממוצעת החודש היא 1.17% קפיצה לעומת חודש קודם (0.22%). מנעד התשואה החודש נע בין 0.73% (אלטשולר שחם) ל-1.39% (הפניקס). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 1.38%. התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-8.73%. התשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-16.2%, והתשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-5 השנים האחרונות עלתה קלות ל-31.89%.

הפניקס מנצחים החודש עם 1.39%, כלל במקום שני עם 1.36%. הפניקס מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 1.71%. מיטב (1.07% החודש) עברו להוביל בתשואה ל-12 חודשים עם 9.8% על חשבון אלטשולר שחם (0.73% החודש). מור ואינפיניטי מובילים בתשואה ל-12 חודשים אולם לא נכללו בטבלאות הדירוג בשל היקף נכסים נמוך. מנורה מבטחים (1.24% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 19.56%, וכן מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 36.09%.

קרנות פנסיה מעל גיל 60

שם קרן

תשואה פברואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הפניקס

1.39%

1.71%

9.29%

16.33%

32.82%

2,753

9976

כלל

1.36%

1.40%

8.21%

16.56%

32.73%

4,309

9656

מנורה מבטחים

1.24%

1.45%

8.75%

19.56%

36.09%

7,386

2013

מגדל

1.18%

1.34%

8.91%

16.17%

30.34%

3,380

8803

הראל

1.18%

1.34%

7.27%

14.80%

28.55%

3,623

9829

מיטב

1.07%

1.40%

9.80%

17.26%

32.26%

3,093

9968

אלטשולר שחם

0.73%

0.98%

8.85%

12.69%

30.43%

1,547

9759

 

 

 

 

 

 

 

 

מור (*)

1.12%

1.43%

11.34%

---

---

205

13911

אינפיניטי (*)

1.83%

2.69%

12.68%

---

---

11

14039

ממוצע

1.17%

1.38%

8.73%

16.20%

31.89%

 

 


תשואות מסלול מניות – הפניקס מנצחים במסלול

כצפוי המסלול נמצא בסיכון גבוה יותר, ולכן גם התשואות יהיו בהתאם, החיובי יהיה גבוה יותר, אולם בחודשים שליליים, התשואות יהיו נמוכות יותר משאר המסלולים. הפערים בתשואה מתבטאים באופן המשמעותי ביותר בטווחים הארוכים של 5 שנים, שם הפער בתשואה בין מסלול המניות למסלולים האחרים משמעותי.

במסלול המניות התשואה הממוצעת החודש היא 3.24% קפיצה דרמטית לעומת חודש שעבר (0.29%). מנעד התשואה נע בין 2.83% (מיטב) ל-3.57% (הפניקס). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 3.5%. התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-15.39%. התשואה ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-22.79%, והתשואה הממוצעת בין הגופים ל-5 שנים עלתה אף היא ל-50.82%.

הפניקס מנצחים החודש גם במסלול זה עם 3.57% תשואה. מנורה מבטחים במקום השני עם 3.45%. הפניקס מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 4%. מור (3.23% החודש) מובילים גם בתשואה ל-12 חודשים עם 18.31%%. מנורה מבטחים (3.45% החודש) מובילה בתשואה ל-3 שנים עם 26.59%, ומובילים גם בתשואה ל-5 שנים עם 52.83%.

קרנות פנסיה מסלול מניות

שם קרן

תשואה פברואר

תשואה 2024

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הפניקס

3.57%

4.00%

15.25%

23.16%

51.58%

7,878

2187

מנורה מבטחים

3.45%

3.59%

15.61%

26.59%

52.83%

4,188

2063

כלל

3.38%

3.29%

13.03%

19.87%

49.53%

4,997

9647

מגדל

3.31%

3.38%

15.67%

24.50%

50.54%

4,010

2142

מור

3.23%

3.96%

18.31%

---

---

1,311

13912

הראל

3.14%

3.03%

13.60%

24.88%

51.73%

6,102

2175

אלטשולר שחם

2.98%

3.55%

15.96%

15.39%

48.45%

3,019

12419

מיטב

2.83%

3.21%

15.71%

25.11%

51.07%

974

2105

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

3.24%

3.50%

15.39%

22.79%

50.82%

 

 


(*) קופות/קרנות מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) Funder-AdvizerLand מזכירים למשקיעים כי נתוני התשואה המופיעים בכתבה הם לפני ניכוי דמי ניהול.