לפני כולם - מנורה מבטחים תשואות פנסיה פברואר 24 - 15.6%+ ב 12 חודשים במניות 

לפני גמל נט - תשואות פנסיה מנורה מבטחים - פברואר 2024 מנורה מבטחים פנסיה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by FreepikImage by Freepik