לפני גמל נט - תשואות פנסיה הראל - אפריל 2024 

הראל פנסיה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image-by-Drazen-Zigic-on-FreepikImage-by-Drazen-Zigic-on-Freepik

19/05/2024 אדם כהן

ממשק תשואה ליצוא - פנסיה


קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

יתרה

1323

2172

הראל פנסיה - גילעד כללי

אפריל

  -0.94% 

     3.46% 

     9.04% 

   18.12% 

   39.09% 

     5.71% 

   6.82% 

    48,579,582.62 

1324

2173

הראל פנסיה הלכה

אפריל

  -1.65% 

     3.03% 

   10.16% 

   17.60% 

   34.94% 

     5.55% 

   6.18% 

      3,771,075.21 

1325

2174

הראל פנסיה אג"ח ללא מניות

אפריל

    0.12% 

     1.32% 

     4.03% 

     8.31% 

   16.57% 

     2.70% 

   3.11% 

         282,247.15 

1338

12027

הראל פנסיה בסיסי למקבלי קיצבה

אפריל

    0.15% 

     2.70% 

     7.68% 

   20.73% 

   33.93% 

     6.48% 

   6.02% 

      9,024,074.70 

1339

12028

הראל פנסיה הלכה למקבלי קיצבה

אפריל

  -0.05% 

     2.54% 

     8.16% 

   22.20% 

   36.02% 

     6.91% 

   6.35% 

         497,169.91 

1334

2203

הראל גלעד פנסיה -  בסיסי למקבלי קצבה קיימים

אפריל

    0.04% 

     1.03% 

     4.28% 

   14.17% 

   27.99% 

     4.52% 

   5.06% 

      1,965,826.82 

1521

2204

הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה קיימים

אפריל

  -1.12% 

   -1.24% 

   -0.88% 

   -4.81% 

     5.98% 

   -1.63% 

   1.17% 

           61,234.83 

1331

8806

הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה קיימים

אפריל

  -0.05% 

     0.46% 

     3.18% 

   13.33% 

   26.05% 

     4.26% 

   4.74% 

           66,935.13 

1333

8588

הראל פנסיה זכאים קיימים לקצבה

אפריל

    0.41% 

     1.58% 

     5.39% 

   17.91% 

   31.50% 

     5.65% 

   5.63% 

           24,746.31 

6543

13684

הראל פנסיה כללית הלכה

אפריל

  -1.78% 

     2.02% 

     6.98% 

           -  

           -  

           -  

          -  

           13,461.98 

6548

15039

הראל פנסיה כללית – פאסיבי מדדי מניות

אפריל

  -2.66% 

     2.19% 

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

           18,043.76 

31090

283

קרן פנסיה ה.ע.ל - קרן פנסיה ותיקה

אפריל

  -1.05% 

     0.38% 

     3.11% 

     3.23% 

   19.05% 

     1.07% 

   3.55% 

    16,200,864.92 

6542

13424

הראל פנסיה כללית- מחקה S&P 500

אפריל

  -1.33% 

   10.71% 

   28.42% 

   44.69% 

           -  

   13.10% 

          -  

         961,540.14 

1341

14198

הראל פנסיה-עוקב מדדים גמיש

אפריל

  -1.01% 

     3.28% 

   10.86% 

           -  

           -  

           -   

          -  

           77,530.08 

1529

12140

הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קיצבה

אפריל

  -1.56% 

     2.81% 

     9.05% 

     8.01% 

   21.73% 

     2.60% 

   4.01% 

         216,800.55 

1342

14199

הראל פנסיה-משולב סחיר

אפריל

  -0.60% 

     5.56% 

     5.08% 

           -  

           -  

           -  

          -  

           26,533.88 

1344

15038

הראל פנסיה – פאסיבי מדדי מניות

אפריל

  -1.66% 

     2.17% 

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

         204,109.36 

1343

14200

הראל פנסיה-קיימות

אפריל

  -1.70% 

   -0.01% 

   -1.48% 

           -  

           -  

           -  

          -  

           12,297.00 

1326

2175

הראל פנסיה מניות

אפריל

  -1.89% 

     4.28% 

   12.35% 

   20.59% 

   48.68% 

     6.44% 

   8.26% 

      6,397,430.53 

742

2177

הראל מנוף קרן פנסיה

אפריל

  -0.95% 

     3.47% 

     9.04% 

   18.13% 

   38.09% 

     5.71% 

   6.67% 

      8,536,448.77 

1332

9097

הראל פנסיה שקלי טווח קצר

אפריל

    0.49% 

     1.66% 

     5.38% 

   11.62% 

   14.40% 

     3.73% 

   2.73% 

         255,756.50 

6508

9823

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

אפריל

  -1.37% 

     3.34% 

     9.10% 

   17.73% 

   38.80% 

     5.59% 

   6.78% 

    33,344,199.34 

6504

9827

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

אפריל

  -1.04% 

     3.13% 

     8.76% 

   17.19% 

   36.05% 

     5.43% 

   6.35% 

      8,466,207.70 

6502

9829

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

אפריל

  -0.58% 

     2.26% 

     6.83% 

   12.97% 

   27.25% 

     4.15% 

   4.94% 

      3,796,739.80 

1340

13415

הראל פנסיה- מחקה מדד 500 S&P

אפריל

  -0.72% 

     8.52% 

   22.75% 

   40.68% 

           -  

   12.05% 

          -  

    13,230,307.40 

6540

13278

הראל פנסיה כללית מניות

אפריל

  -3.21% 

     4.74% 

   14.10% 

   13.34% 

           -  

     4.26% 

          -  

         332,355.31 

6541

13279

הראל פנסיה כללית שקלי טווח קצר

אפריל

    0.32% 

     1.38% 

     4.55% 

     5.74% 

           -  

     1.88% 

          -  

           12,251.91 

1520

2164

הראל פנסיה כללית כללי

אפריל

  -1.24% 

     3.03% 

     7.87% 

   10.25% 

   27.84% 

     3.31% 

   5.03% 

         925,111.90 

6531

9856

הראל פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

אפריל

  -0.95% 

     1.67% 

     6.73% 

     4.56% 

   15.02% 

     1.50% 

   2.84% 

         165,209.80 

6533

9858

הראל פנסיה כללית מסלול לגילאי 50 עד 60

אפריל

  -1.41% 

     2.77% 

     8.71% 

     8.50% 

   23.15% 

     2.76% 

   4.25% 

         344,100.23 

6537

9862

הראל פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

אפריל

  -1.65% 

     3.03% 

     9.18% 

   10.19% 

   28.08% 

     3.29% 

   5.07% 

      1,348,224.90 

4751

447

עתידית קופת פנסיה בע"מ

אפריל

  -1.30% 

     0.03% 

     1.95% 

     3.45% 

   22.52% 

     1.14% 

   4.15% 

      1,301,295.90 

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד