הקלה לגמלאי צה"ל: יוכלו ליהנות מהפסקת הניכוי החודשי מהקצבה במסלול "היוון לכל החיים" 

רשות המסים מסדירה את תקנות הפסקת הניכוי החודשי מהקצבה עבור גמלאי צה"ל גם במסלול "היוון לכל החיים" אשר קודם לכן לא התיר זאת

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
הקלה לגמלאי צהל / איור: פאנדרהקלה לגמלאי צהל / איור: פאנדר

25/06/2024 מיכאל לוי

הקלה לגמלאי צה"ל באמצעות תיקון רשות המסים המאפשר גם לגמלאים במסלול "היוון לכל החיים"  לקבל הפסקה של הניכוי החודשי מהקצבה.

תקנות שירות הקבע בצה"ל (גימלאות) היוון קיצבאות - להלן: "תקנות 1997" (1997 חלות על גמלאי צה"ל שפרשו החל מתאריך 8.4.1997 ואילך) מסדירות, בין היתר, את הכללים והתנאים לפיהם זכאי הגמלאי להוון חלק מקצבתו, לצד ניכוי חודשי מהקצבה השוטפת. 
במסגרת תקנות אלו, הוסדרו מספר מסלולים להיוון קצבה הכוללים מנגנון הפסקה של הניכוי החודשי מהקצבה, ובנוסף הוסדר מסלול שונה שנקרא "מסלול היוון לכל החיים" שאינו כולל מנגנון זה.

מהי המשמעות של הפסקת הניכוי החודשי מהקצבה?

בתקנות 1970 קיימת תקנה הקובעת כי גם אם גמלאי טרם הגיע לגיל 70, יופחתו לו 80% מהניכוי החודשי בגין ההיוון שערך וזאת בהתקיים שלושה תנאים מצטברים: 1. מלאו לו 65 שנים, 2. הוא קיבל קצבת פרישה במשך 15 שנים לפחות, 3. סכומי הניכויים החודשיים מקצבתו עולים על סכום ההיוון שקיבל. 

המשמעות היא, שעם הגיעו של הגמלאי לגיל 65 ובהתקיים התנאים כאמור, שיעור ההפחתה עקב ההיוון, יורד לחמישית מאחוז ההיוון המקורי.

להמחשה (מתוך הנחיות מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית): נניח כי כי אחוז ההיוון המקורי עמד על.25%:

ממועד ההיוון ועד המועד בו הגמלאי הגיע לגיל 65 - הניכוי החודשי יהיה בשיעור 25%.

מהמועד בו הגמלאי הגיע לגיל 65 ועד הגיעו לגיל 70 - הניכוי החודשי יופחת לחמישית, כלומר לשיעור של.5%. 

מהמועד בו הגמלאי הגיע לגיל 70 - יופסק הניכוי עקב ההיוון באופן מלא.

(הכול בהתקיים שלושת התנאים המפורטים).

במסלול "היוון לכל החיים", לא התאפשרה עד כה הפסקה של הניכוי החודשי מהקצבה, אולם כעת מבקשת רשות המסים לתקן בעיה זו, ולהסדיר את תקנות 1997 בעניין מסלול "היוון לכל החיים", כך שגם במסלול זה יוחל מנגנון הפסקה של הניכוי החודשי מהקצבה.

אתמול (ב'), הוציאה רו"ח רונית כהן, מנהלת מחלקת קופות גמל ומיסוי יחידים ברשות המסים, מכתב למשרדי השומה, מייצגים וגמלאי צה"ל בהוראה להסדיר את התקנות, כך שמעתה גם גמלאי צה"ל שבחרו במסלול "היוון לכל החיים"יוכלו ליהנות מאפשרות הפסקת הניכוי החודשי מהקצבה.
 


אינפלציה בארה״ב | Photo-Dabisik-Dreamstime.com

המדדים מוסיפים לעודד את המשקיעים – מדד נמוך מהצפי

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
11/07/2024