לפני גמל נט - תשואות פנסיה - מגדל אפריל 2024 

מגדל פנסיה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image-by-Susanne-Nicolin-from-PixabayImage-by-Susanne-Nicolin-from-Pixabay

16/05/2024 מורן שקד

תשואות מקפת לחודש 4/2024 

 

מספר קופה/קוד הקרן

תשואה חודשית ל4/24

תשואה מצטברת       1-4/24

תשואה מצטברת 5/2023-4/2024  (12 חודשים)

תשואה מצטברת   5/2021-4/2024      (36 חודשים)

תשואה מצטברת 5/2019-4/2024         (60 חודשים)

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 30.4.2024

סטית התקן  חודשית ל 5 שנים אחרונות

מקפת אישית - סך מסלולי הקרן (לרבות פנסיונרים)

162

 

 

 

 

 

123,159,990

 

מקפת אישית - מסלול כללי

2102

-1.01%

3.22%

9.69%

20.58%

41.06%

63,147,731

1.79%

מקפת אישית - מסלול עד גיל 50 

8801

-1.31%

3.59%

11.23%

18.91%

41.06%

23,013,603

2.12%

מקפת אישית - מסלול 50 עד 60 

8802

-1.06%

3.26%

10.41%

17.84%

37.12%

7,392,282

1.80%

מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60 

8803

-0.55%

2.52%

8.29%

14.62%

29.43%

3,601,990

1.40%

מקפת אישית מסלול מנייתי

2142

-1.94%

4.44%

14.11%

20.05%

47.53%

4,219,424

2.88%

מגדל מקפת אישית -  מסלול עוקב מדד s&p 500

13572

-1.13%

7.76%

21.33%

 

 

6,639,173

 

מקפת משלימה - סך מסלולי הקרן (לרבות פנסיונרים)

659

 

 

 

 

 

3,801,551

 

מקפת משלימה - מסלול כללי

2145

-1.41%

3.08%

9.93%

11.14%

28.70%

899,926

2.14%

מקפת משלימה -  מסלול עוקב מדד s&p 500

13627

-1.90%

9.73%

26.41%

 

 

566,301

 

 

*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקרן פנסיה/קופת גמל, 

ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים  של כל אדם. 

התשואות הינן תשואות פיננסיות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. 

אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. 

התשואות מתייחסות לעמיתים פעילים ומוקפאים (ללא פנסיונרים).

יתרת נכסי הקופה מתייחסים לסך הנכסים אשר כוללים את נכסי הפנסיונרים.

ט.ל.ח.