ההורים חוזרים לחייך - אלטשולר שחם מובילים בחיסכון לכל ילד במרץ - ליגת FUNDER  

חיסכון לכל ילד: תשואות מרץ בחיסכון לכל ילד מי המנצח במסלולים השונים? | פערים משמעותיים במסלול חיסכון מועט | אלטשולר שחם מנצחים במסלולים השונים |הסיכון המוגבר נושק ל-10% בתשואה מתחילת השנה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo Savings Kirsty Begg Dreamstime.comPhoto Savings Kirsty Begg Dreamstime.com

18/04/2024 משה מימון, עורך אתר FUNDER

חיסכון לכל ילד, אלה הן בעצם קופות גמל שהחלו את פעולתן בתקופתו של השר כחלון, כאשר במקום להעלות את קצבת הילדים, הוחלט שהמדינה תבצע הפקדה לקופת גמל על שם הילד. עם הגיע הילד לגיל 18 מתקבל מענק, ולאחר מכן גם בגיל 21 מתקבל מענק. משקי הבית קיבלו אפשרות להכפיל על חשבון קצבת הילדים את היקף ההפקדה לכל ילד. האפיקים העיקריים אליהם הועברו הכספים היו קופות הגמל שזכו במכרז, ושהתשואות בגינן מופיעות בסקירה זו, וכן הבנקים עם תשואות מובטחות בפקדונות השונים. כיום עולים קולות להפסיק את ההפקדה בבנקים, בשל נחיתות משמעותית בתשואות.

מבין המסלולים שהתאפשרו לחוסכים היו מסלולים אצל הבנקים השונים, וכן מסלולי קופות גמל. מסלולי קופות הגמל איפשרו לחוסכים לבחור מבין שלושה מסלולי סיכון – מועט, בינוני ומוגבר. להלן נביא את התשואות של הגופים השונים במסלולים השונים.

מחקר שנערך לפני מספר שנים הצביע על זה שמי שמפקידים בבנק, הם חוסכים מהפריפריה, והתשואה שהם מקבלים נמוכה משמעותית מזו שהציגו קופות הגמל, כולל אלה שנמצאות בסיכון נמוך.

אמנם נקודת הבחירה העיקרית היא בתחילת ההפקדות, אולם שווה מאוד לשים לב להבדלי התשואות בין הגופים השונים. ראוי לשים לב להבדלים הדרמטיים בתשואות (אפילו על ידי בחינת הממוצעים של התשואות) בין המסלולים השונים. לאור העובדה שמדובר בחיסכון לטווח ארוך יחסית, יש העדפה ברורה לחוסכים להעדיף סיכון גבוה יותר. לאור התשואות לטווח ארוך, והפער בינן לבין התשואות במסלולים בסיכון המועט, ההבדל כאמור דרמטי. תשואה ל-5 שנים בסיכון המוגבר, תקבל רק בממוצע 16% בסיכון הנמוך, כמעט שליש מהתשואה.

מבחינת היקף הנכס המנוהל, לא מדובר כאן בהיקפים משמעותיים. בכל מקרה כשבוחנים את הסך המנוהל בגופים השונים רואים שמרבית ההון נמצא במסלול בסיכון גבוה.

הערה חשובה – החודש נתוני הממוצעים חושבו כך שהושמטו נתוני התשואה הגבוהה ביותר, ונתוני התשואה הנמוכה ביותר, כדי למנוע הטיה של הממוצע. 

מסלול סיכון מועט – אלטשולר שחם מנצחים במסלול

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.35% ביחס לחודש קודם (1.47%). מנעד התשואה נע בין 0.71% (מנורה מבטחים) ל-1.56% (אלטשולר שחם). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 2.62%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-9.02%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-3 השנים האחרונות עלתה ל-7.72%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות עלתה מעט ל-18.82%.

אלטשולר שחם מנצחים החודש גם בחיסכון לכל ילד, עם 1.56%, אנליסט במקום שני עם 1.53%. אינפיניטי (1.24% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 3.27%, וכן בתשואה ל-12 חודשים עם 12.31%. מיטב (1.5% החודש) מובילים בתשואה ב-3 השנים האחרונות עם 10.13% וכן מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 22.54%. ראוי לשים לב לשונות הגדולה בהיקף הנכסים בין הגופים המנוהלים שמגיעה עד כדי פי-2 בפערי התשואות החודש.

חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

שם קופה

תשואה מרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם

1.56%

2.44%

8.24%

6.58%

22.48%

919

11325

אנליסט

1.53%

3.13%

10.61%

9.02%

20.33%

435

11366

מיטב

1.50%

2.81%

10.18%

10.13%

22.54%

493

11385

מגדל

1.48%

2.80%

8.63%

7.37%

18.48%

479

9896

אינפיניטי

1.24%

3.27%

12.31%

9.15%

18.20%

414

11374

הראל

0.99%

1.90%

7.45%

6.47%

14.59%

1,089

11375

מנורה מבטחים

0.71%

1.62%

7.30%

6.37%

13.31%

486

11321

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.35%

2.62%

9.02%

7.72%

18.82%

 

 


מסלול סיכון בינוני – אנליסט שולטים בתשואה במרבית חתכי הזמן

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני, התשואה הממוצעת החודש עלתה ל-2.25% לעומת 2% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 2.16% (מנורה מבטחים) ל-2.66% (אלטשולר שחם). ממוצע התשואה בין הגופים מתחילת השנה הוא 4.53%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-13.37%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-3 השנים האחרונות עלתה ל-13.32%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות עלתה ל-29.7%. להבדיל מהמסלול בסיכון נמוך, כאן השונות בין הגופים בתשואות החודש, לא גבוהה כל כך, וכך גם בחתכי הזמן האחרים.

אלטשולר שחם זוכים החודש עם 2.66%, מגדל במקום השני עם 2.33%. אנליסט (2.3% החודש) מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן – מתחילת השנה (5.01%), בשנה האחרונה (15.95%), ב-3 שנים אחרונות (19.2%) וב-5 שנים אחרונות (38.27%). אינפיניטי לא נכללים בטבלה הכללית, בשל היקף נכסים נמוך, אולם התשואה שלהם גבוהה משאר הגופים מתחילת השנה ובשנה האחרונה.

חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

שם קופה

תשואה מרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם

2.66%

4.87%

13.30%

8.97%

28.05%

1,741

11326

מגדל

2.33%

4.55%

13.23%

12.47%

29.08%

108

9897

אנליסט

2.30%

5.01%

15.94%

19.20%

38.27%

155

11366

מיטב

2.18%

4.30%

13.95%

14.41%

31.56%

220

11386

הראל

2.17%

4.19%

11.33%

12.77%

28.94%

414

11376

מנורה מבטחים

2.16%

4.43%

12.98%

13.63%

29.20%

141

11322

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

2.16%

5.68%

17.28%

17.14%

35.08%

13

11375

ממוצע

2.25%

4.53%

13.37%

13.32%

29.70%

 

 


מסלול סיכון מוגבר – פערים משמעותיים בתשואה בטווחים הארוכים

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש ירדה מעט ל-3.8% לעומת 4.32% בחודש שעבר. ממוצע התשואות בין הגופים מתחילת השנה עומד על 8.63%. התשואה הממוצעת בין הגופים בשנה האחרונה עלתה ל-22.97%. התשואה המצטברת ל-3 השנים בממוצע בין הגופים עלתה אף היא ל-22.59%. התשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות עלתה ל-56.21%. גם במסלול זה ראוי לשים לב להבדלים בין התשואות בין הגופים השונים, בעיקר בטווחים הארוכים, שיכולים להגיע לפי-2 פער בתשואה.

אלטשולר שחם מנצחים החודש גם במסלול זה עם 4.5%, הראל במקום שני עם 3.92%. אנליסט (3.79% החודש) מובילים בתשואה בכל חתכי הזמן – מתחילת השנה (9.71%), בשנה האחרונה (28.99%), ב-3 שנים אחרונות (31.69%) וב-5 שנים אחרונות (89.29%).

חיסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

שם קופה

תשואה מרץ

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם

4.50%

9.23%

23.54%

12.57%

44.25%

5,047

11327

הראל

3.92%

8.26%

20.60%

22.20%

57.68%

752

11377

מנורה מבטחים

3.84%

8.88%

22.63%

22.09%

56.00%

156

11323

אנליסט

3.79%

9.71%

28.99%

31.69%

89.29%

583

11367

מגדל

3.66%

8.14%

22.48%

22.45%

54.44%

104

9898

מיטב

3.43%

7.92%

23.24%

23.63%

56.73%

220

11387

 

 

 

 

 

 

 

 

מגדל (*)

 

 

 

 

 

 

9898

אינפיניטי (*)

4.26%

8.71%

28.47%

27.07%

59.59%

85

11373

ממוצע

3.80%

8.63%

22.97%

22.59%

56.21%

 

 


(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.


חכ כנסת אביגדור ליברמן / צילום: יחצ

"זה לא ימוטט שום קרן פנסיה או בית השקעות"

דניאל דותן, עורכת משנה
18/06/2024
Image-by-freepik / קרדיטים בכתבה

קרנות פנסיה, מסלול המניות בפנסיה במרדף אחרי S&P500 - ליגת FUNDER

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
19/06/2024
עדכון לעמיתי סלייס. אפי סנדרוב / צילום: דרור סיתהכל, עיבוד: פאנדר

עדכון לעמיתי סלייס: רק 16 מיליון דולר מתוך כ-240 מיליון דולר הושבו עד כה

המנהל המורשה ללקוחות סלייס בקופות בניהול אישי
17/06/2024
Image-by-starline-on-Freepik / קרדיטים בכתבה

קרנות השתלמות ליגת FUNDER: אלטשולר שחם מנצח

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
17/06/2024