הצעת חוק - לשנות את שיטת חישוב מקדמי ההמרה לקצבת הפנסיה 

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – חישוב מקדם המרה לקצבה), התשפ"ב–2021

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Knesset, Image by Shlomaster from PixabayKnesset, Image by Shlomaster from Pixabay

14/12/2021 מורן שקד

דברי הסבר

בהצעת חוק זו מוצע לשנות את שיטת חישוב מקדמי ההמרה לקצבת הפנסיה, בעקבות ממצאים המצביעים על אפליה כלפי נשים הנובעת מאופן חישוב המקדמים הקיימים. ההחלטה להבחין בקביעת מקדמי ההמרה דווקא בין נשים לגברים היא החלטה חברתית-פוליטית והיא אינה המודל האפשרי היחיד.

כידוע, קיימות מספר סיבות לפערי השכר הגבוהים בין נשים לגברים: ראשית, מכיוון שקצבת הפנסיה נגזרת מגובה ההכנסה מעבודה, ומכיוון שישנו פער מגדרי בשכר בין גברים לנשים, היקף החיסכון הפנסיוני שהן מצליחות לצבור קטן בהרבה מזה של גברים. נוסף על כך, נשים עובדות במשרות חלקיות בשיעור גבוה משמעותית מאשר גברים ועובדות מספר חודשים נמוך יותר בשנה. פערי השכר והיקף המשרות הנמוך של נשים נובעים הן מאפליה בשוק התעסוקה והן מחלוקת העבודה המגדרית, המאפשרות לגברים נשואים למצות את יכולת ההשתכרות שלהם בזמן שבו רעיותיהם מבצעות את עבודות הבית ללא שכר.

סיבה נוספת לפערי הקצבאות היא מקדם ההמרה. מקדם ההמרה הוא מספר שבו תחולק סך הצבירה של החוסך בגיל הפרישה והוא מגלם את הציפיות לתוחלת החיים. ככל שמקדם ההמרה גבוה יותר, כך הקצבה החודשית נמוכה יותר.

לפיכך, בשל העובדה כי נשים פורשות מוקדם יותר מגברים ובשל תוחלת החיים הממוצעת הארוכה שלהן, מקדם ההמרה לנשים גבוה יותר והמשמעות היא שקצבת הפנסיה החודשית שלהן קטנה יותר גם אם החיסכון שצברו זהה לזה של גברים. כיוון שמקדם ההמרה מחושב על פי ציפיות לתוחלת חיים גבוהה יותר אצל נשים, גם מקדם ההמרה של אישה שפורשת בגיל 67, שהוא גיל הפרישה לגברים, יהיה גבוה יותר וקצבתה נמוכה יותר.

מקדם ההמרה נקבע על ידי משרד האוצר, שמאפשר לחברות המנהלות את קרנות הפנסיה גמישות מסוימת לשנותו בהתאם לידע ולניסיון שלהן. לכאורה, מדובר במספר אובייקטיבי שנגזר מהערכה של מספר השנים שבהן יצטרך הגמלאי לחיות מקצבת הפנסיה. לפי חישוב מקדם ההמרה כיום, ככל שצפויות לאדם שנות פרישה רבות יותר, כך החיסכון הפנסיוני אמור להתחלק על פני חודשים רבים יותר ולהניב קצבה חודשית נמוכה יותר. 

במרבית מדינות ה-OECD לא קיימת הבחנה מגדרית בחישוב תוחלת החיים למקדם ההמרה, והיא נעשית על פי תוחלת החיים הממוצעת באוכלוסייה. כיום, כל קרנות הפנסיה באירופה מחשבות את קצבאות הנשים והגברים באופן דומה, וזאת בעקבות פסיקה של בית הדין האירופי לצדק, שקבע בשנת 2012 ששימוש במגדר לצורך חישוב ביטוח נחשב לאפליה. באותה מידה, ישנה פסיקה של בית המשפט העליון בארצות הברית, שלפיה אין להביא בחשבון את המגדר בקביעת קצבאות הפנסיה. למעשה, רק ארבע מדינות OECD מעריכות את תוחלת החיים תוך הבחנה מגדרית – צ'ילה, מקסיקו, אוסטרליה וישראל. נוכח זאת, ברור ששיטת מקדמי ההמרה הנוכחית בישראל הינה חריגה מבחינה השוואתית ושגויה חברתית.

הצעת חוק זו נועדה לתקן את העיוות שנוצר, ולחייב את קרנות הפנסיה לפעול כפי שנהוג במרבית מדינות העולם המערבי – חישוב מקדם ההמרה על פי תוחלת החיים הממוצעת באוכלוסייה, ללא הבחנה מגדרית.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2977/20).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/5042/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/291/21).