לפני גמל נט - תשואות מור גמל השתלמות , נובמבר 2023 

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אורי קרן, מור גמל, צילום: עמי ארליך פאנדראורי קרן, מור גמל, צילום: עמי ארליך פאנדר