פנסיה, ליגת FUNDER לפי גיל ומניות: מור ומיטב מובילים בינואר - מור ואלטשולר שחם ב 12 חודשים - מי מוביל ב3 , 5 שנים ומניות בפנסיה? 

קרנות פנסיה, דירוג FUNDER-AdvizerLand לקרנות הפנסיה בינואר | תמונת ההובלה במסלולים השונים נשמרת | שונות גבוהה החודש בתשואות בין הגופים השונים | סיקור כולל מסלול פנסיה מניות – שינויים מעניינים בהובלה בתשואה ל-3 ול-5 שנים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום: פאנדר, קרדיטים בכתבהצילום: פאנדר, קרדיטים בכתבה

18/02/2024 משה מימון, עורך אתר FUNDER

בינתיים שנת 2024 נפתחת עם תשואות חיוביות, וזהירות קלה אצל המשקיעים. תמונת ההשקעות הולכת ומתבהרת, אבל עדיין ישנם גורמי סיכון שמרחפים באוויר. החל מהרמה העולמית, דרך שוק ההון המרכזי האמריקאי והכלכלה שם, יחד עם נתוני האינפלציה, וכלה בשוק המקומי, שכאן אמנם נראה שהדברים בשליטה אבל אי אפשר לדעת מה ילד יום.

כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

החודש אנחנו מוסיפים לסיקור הפנסיוני הכללי גם את סיקור קרנות הפנסיה במסלול מניות. מילה קטנה בקשר עם המסלול הזה, ובכלל עם סיכונים. האמירה הרווחת היא שהציבור הישראלי שונא סיכון מובהק, ולכן מעדיף אפיקים סולידיים. עובדתית יש בזה משהו שכן אם בודקים בקרנות הנאמנות רואים שהאפיק שבו נמצא היקף ההון הגדול ביותר הוא קרנות ה-80/20 (80% מניות ו-20% אג"ח), לעומת זאת בארה"ב האפיק הנפוץ ביותר הוא 60/40 החלק הגדול הוא עדיין מרכיב האג"ח.

אולם לאחרונה רואים שהציבור מגדיל סיכון בחסכון הפנסיוני, ומעביר כספים לאפיקים שטומנים בחובם סיכון. הפופולריות של המסלולים מחקי מדד S&P500 הם דוגמא לכך, ומסלול המניות בקרן הפנסיה הוא כיוון נוסף רלבנטי, שכאמור היקף ההון אליו הולך וגדל. אחרי ההקדמה הזו, בחנו את קרנות הפנסיה השונות של הגופים השונים מבחינת התשואה.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מור מנצחים במסלול

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר בהפרש ניכר מהאפיקים האחרים. ההשקעות באפיק זה נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.23% רחוק מהתשואה בחודש שעבר (2.26%). מנעד התשואה נע בין 0.01% (הראל) ל-0.56% (מור). התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים היא 8.97%. התשואה הממוצעת ל-3 שנים ירדה ל-20.46%, והתשואה הממוצעת ל-5 שנים ירדה ל-43.27%.

מור מנצחים בתשואה החודש עם 0.56%. במקום שני הפניקס עם 0.37%. אינפיניטי עם תשואה גבוה יותר, אולם לא נכנסות לטבלאות הדירוג הכללי בשל היקף נכסים נמוך. מור מובילים בתשואה ל-12 החודשים האחרונים עם 12.25%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 23.62%. מיטב (0.34% החודש, מקום שלישי) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 47.08% תשואה.

קרנות פנסיה עד גיל 50

 

שם קופה

תשואה ינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מור

0.56%

0.56%

12.25%

---

---

1,985

13909

הפניקס

0.37%

0.37%

8.87%

23.62%

46.91%

46,165

9974

מיטב

0.34%

0.34%

9.86%

22.96%

47.08%

19,468

2155

אלטשולר שחם

0.30%

0.30%

10.14%

13.46%

38.94%

16,295

9757

מנורה מבטחים

0.10%

0.10%

8.37%

22.84%

45.19%

9,950

2184

כלל

0.09%

0.09%

7.37%

20.42%

44.23%

28,811

9654

מגדל

0.08%

0.08%

8.59%

20.58%

41.00%

21,326

8801

הראל

0.01%

0.01%

6.34%

19.34%

39.56%

31,987

9823

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

1.28%

1.28%

12.75%

---

---

60

14037

ממוצע

0.23%

0.23%

8.97%

20.46%

43.27%

 

 

                 

 

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מור מנצחים במסלול

המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית, כשמדובר בתשואה שלילית זה מסייע והתשואה במסלול גבוהה יותר (שלילית פחות) מזו של עד גיל 50. התשואה הממוצעת החודש היא 0.45% לעומת 2.08% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 0.07% (כלל) ל-0.45% (מור). התשואה הממוצעת ל-12 חודשים עומדת על 8.58%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים עלתה ל-20.46% והתשואה המצטברת הממוצעת ל-5 שנים עלתה ל-43.27%.

במקום הראשן החודש מור עם 0.45%, אחריהם במקום שני הפניקס עם 0.37%. אינפיניטי אמנם השיאו תשואה גבוהה יותר אולם לא נכנסו לטבלאות הדירוג הכללי בשל היקף נכסים נמוך. מור מובילים גם בתשואה ל-12 חודשים עם 11.85%. מיטב (0.35% החודש, מקום שלישי) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 23.49% ובתשואה ל-5 שנים עם 46.31%.

קרנות פנסיה גילאי 50-60

 

שם קרן

תשואה ינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מור

0.45%

0.45%

11.85%

---

---

715

13910

הפניקס

0.37%

0.37%

8.19%

20.07%

40.62%

6,797

9975

מיטב

0.35%

0.35%

9.29%

23.49%

46.31%

7,192

9967

אלטשולר שחם

0.32%

0.32%

9.87%

12.94%

34.40%

3,532

9758

מנורה מבטחים

0.13%

0.13%

7.80%

21.35%

43.31%

13,650

2014

מגדל

0.12%

0.12%

8.14%

18.96%

37.08%

6,570

8802

הראל

0.08%

0.08%

6.42%

18.41%

36.56%

7,830

9827

כלל

0.07%

0.07%

7.05%

18.53%

39.31%

10,115

9655

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

1.00%

1.00%

13.99%

---

---

11

14038

ממוצע

0.24%

0.24%

8.58%

19.11%

39.66%

 

 

                 

 

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מיטב מנצחים במסלול

מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים. התשואה ממוצעת החודש היא 0.22% רחוק מהתשואה בחודש שעבר (1.59%). מנעד התשואה החודש נע בין 0.04% (כלל) ל-0.33% (מיטב). התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים עומדת על 7.03%. התשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-15.53%, והתשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-31.54%.

מיטב מנצחים החודש עם 0.33%, הפניקס במקום שני קרוב מאוד עם 0.32%. אינפיניטי עם תשואות גבוהות יותר אולם היקף נכסים נמוך לא מכניס אותם לטבלת הדירוגים. אלטשולר שחם (0.25%) מובילים בתשואה ב-12 החודשים האחרונים עם 7.82%. מור ואינפיניטי מובילים גם כאן בתשואה אולם לא נכללו בטבלאות הדירוג בשל היקף נכסים נמוך. מנורה מבטחים (0.2% החודש) מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 19% ו-35.78% בהתאמה.

קרנות פנסיה מעל גיל 60

שם קרן

תשואה ינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב

0.33%

0.33%

7.79%

16.71%

31.80%

2,984

9968

הפניקס

0.32%

0.32%

6.76%

15.41%

32.29%

2,674

9976

אלטשולר שחם

0.25%

0.25%

7.82%

12.24%

30.78%

1,516

9759

מנורה מבטחים

0.20%

0.20%

6.71%

19.00%

35.78%

7,219

2011

מגדל

0.16%

0.16%

6.58%

15.36%

29.92%

3,271

8803

הראל

0.16%

0.16%

5.02%

13.89%

28.11%

3,514

9829

כלל

0.04%

0.04%

5.85%

16.11%

32.13%

4,194

9656

 

 

 

 

 

 

 

 

מור (*)

0.30%

0.30%

9.72%

---

---

182

13911

אינפיניטי (*)

0.85%

0.85%

9.13%

---

---

10

14039

ממוצע

0.21%

0.21%

6.65%

15.53%

31.54%

 

 

 

תשואות מסלול מניות – שינויים בהובלה בתשואות לטווחים הארוכים

כצפוי המסלול נמצא בסיכון גבוה יותר, ולכן גם התשואות יהיו בהתאם, החיובי יהיה גבוה יותר, אולם בחודשים שליליים, התשואות יהיו נמוכות יותר משאר המסלולים. הפערים בתשואה מתבטאים באופן המשמעותי ביותר בטווחים הארוכים של 5 שנים, שם הפער בתשואה בין מסלול המניות למסלולים האחרים משמעותי.

במסלול המניות התשואה הממוצעת החודש היא 0.29% נמוך ביחס לחודש קודם (2.96%). מנעד התשואה נע בין 0.1%- (הראל) ל0.7% (מור). התשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים ירדה ל-10.28%. התשואה המצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים ירדה ל-20.86%, והתשואה הממוצעת בין הגופים ל-5 שנים ירדה אף היא ל-48.47%.

מור מנצחים החודש עם 0.7% תשואה. אלטשולר שחם במקום השני עם 0.55%. שני גופים בתשואה שלילית החודש במסלול. מור מובילים גם בתשואה ל-12 חודשים עם 12.89%. מנורה מבטחים (0.13% החודש) עברה להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון מיטב (0.37% החודש) עם 24.63%. מנורה מבטחים גם עברו להובלה בתשואה ל-5 שנים על חשבון אלטשולר שחם (0.13% החודש) עם 49.92%.

קרנות פנסיה מסלול מניות

 

שם קרן

תשואה ינואר

תשואה 2024

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מור

0.70%

0.70%

12.89%

---

---

1,222

13912

אלטשולר שחם

0.55%

0.55%

11.52%

13.64%

47.75%

2,978

12419

הפניקס

0.42%

0.42%

9.31%

20.77%

48.50%

7,590

2187

מיטב

0.37%

0.37%

11.36%

23.70%

48.94%

911

2105

מנורה מבטחים

0.13%

0.13%

10.11%

24.63%

49.92%

3,991

2063

מגדל

0.07%

0.00%

10.32%

22.42%

47.95%

3,833

2142

כלל

-0.09%

-0.09%

7.76%

18.07%

46.91%

4,825

9647

הראל

-0.10%

-0.10%

9.00%

22.81%

49.32%

5,820

2175

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.26%

0.25%

10.28%

20.86%

48.47%

 

 

                 

 

(*) קופות/קרנות מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) Funder-AdvizerLand מזכירים למשקיעים כי נתוני התשואה המופיעים בכתבה הם לפני ניכוי דמי ניהול.

בתמונה מימין למעלה: רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; מימין למטה: גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ; אמיר אייל, מייסד ומנכ״ל אינפיניטי, צילום: יח״צ


עד כמה כספי הפנסיה והגמל שלכם בטוחים? / תמונה: פאנדר

עד כמה כספי הפנסיה והגמל שלכם בטוחים?!

דניאל דותן, עורכת משנה
12/07/2024
ביטוח סיעודי / Photo-Nikolai-Zotov-Dreamstime.com

ביטוח סיעודי: סופו של הביטוח הסיעודי מתקרב

אריאל ברזילי, יועץ פנסיוני
11/07/2024