חסכון לכל ילד - היכן היה משתלם לשים את הכסף? Funder-AdvizerLand מדרג את החסכון לכל ילד 

החל מהחודש ובחודשים הבאים נסקר באופן קבוע את נתוני התשואות בקופוות החסכון לכל ילד | מיטב מנצחים ב-2 מתוך 3 המסלולים | כתבה עודכנה, נוספו התשואות של אינפיניטי

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by jcomp on freepikImage by jcomp on freepik

17/12/2023 משה מימון

חסכון לכל ילד, אלה הן בעצם קופות גמל שהחלו את פעולתן בתקופתו של השר כחלון, ובמקום להעלות את קצבת הילדים, הוחלט שהמדינה תבצע הפקדה לקופת גמל על שם הילד. עם הגיע הילד לגיל 18 מתקבל מענק, ולאחר מכן גם בגיל 21 מתקבל מענק. משקי הבית קיבלו אפשרות להכפיל על חשבון קצבת הילדים את היקף ההפקדה לכל ילד.

מבין המסלולים שהתאפשרו לחוסכים היו מסלולים אצל הבנקים השונים, וכן מסלולי קופות גמל. מסלולי קופות הגמל איפשרו לחוסכים לבחור מבין שלושה מסלולי סיכון – מועט, בינוני ומוגבר. להלן נביא את התשואות של הגופים השונים במסלולים השונים.

ראוי לשים לב להבדלים הדרמטיים בתשואות (אפילו על ידי בחינת הממוצעים של התשואות) בין המסלולים השונים. לאור העובדה שמדובר בחסכון לטווח ארוך יחסית, יש העדפה ברורה לחוסכים להעדיף סיכון גבוה יותר. לאור התשואות לטווח ארוך, והפער בינן לבין התשואות במסלולים בסיכון המועט, ההבדל כאמור דרמטי. תשואה ל-5 שנים בסיכון המוגבר, תקבל רק בממוצע 16% בסיכון הנמוך, כמעט שליש מהתשואה.

מסלול סיכון מועט – מיטב מנצחים החודש

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, התשואה הממוצעת החודש היא 2.69%. מנעד התשואות נע בין 2.13% (אלטשולר שחם) ל-3.2% (מיטב). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 5.5%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 4.33%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-3 השנים האחרונות היא 6.47%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות היא 15.84%.

מיטב מנצחים החודש עם 3.2%, אחריהם אינפיניטי עם 2.87%. אינפיניטי מובילים בתשואה מתחילת השנה, 12 חודשים אחרונים וגם 3 שנים אחרונות עם 8.2%, 6.35% ו-9.65%. אלטשולר שחם מובילים בתשואה ב-5 השנים האחרונות עם 21.02%.

חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

שם קופה

תשואה נובמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב חסכון לכל ילד סיכון מועט

3.20%

5.79%

4.32%

8.12%

18.60%

458

11385

אינפיניטי חסכון לכל ילד סיכון נמוך (*)

2.87%

8.20%

6.35%

9.65%

12.75%

370

11374

מגדל חסכון לילד סיכון מועט

2.84%

4.31%

3.29%

5.46%

15.99%

444

9896

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

2.72%

6.30%

4.92%

6.35%

17.19%

403

11366

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

2.55%

4.39%

3.74%

5.02%

13.01%

1,024

11375

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט

2.51%

4.18%

3.62%

5.32%

12.32%

459

11321

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

2.13%

5.35%

4.09%

5.39%

21.02%

859

11325

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

2.69%

5.50%

4.33%

6.47%

15.84%

 

 

 

מסלול סיכון בינוני – מיטב מנצחים החודש

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני, התשואה הממוצעת החודש היא 3.26%. מנעד התשואות נע בין 2.87% (אלטשולר שחם) ל-3.83% (אנליסט). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 7.05%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 4%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-3 השנים האחרונות היא 11.54%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות היא 24.69%.

אנליסט מנצחים החודש עם 3.83%, אחריהם מיטב עם 3.7%. אנליסט מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן מתחילת השנה, 3 שנים אחרונות ו-5 שנים אחרונות. מיטב מובילים בתשואה בשנה האחרונה.

חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

שם קופה

תשואה נובמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

3.83%

8.26%

5.53%

16.32%

30.62%

140

11366

מיטב חיסכון לכל ילד סיכון בינוני

3.70%

7.77%

5.57%

12.25%

24.37%

203

11386

מגדל חסכון לכל ילד סיכון בינוני

3.18%

6.55%

4.84%

10.11%

23.00%

99

9897

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

3.06%

6.76%

5.14%

12.49%

23.47%

130

11322

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

2.93%

5.54%

3.76%

11.21%

23.27%

382

11376

אלטשולר שחם חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

2.87%

7.44%

5.18%

6.84%

23.41%

1,594

11326

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי חסכון לכל ילד סיכון בינוני (*)

3.58%

10.07%

7.31%

21.19%

23.49%

11

11375

ממוצע

3.26%

7.05%

5.00%

11.54%

24.69%

 

 

 

מסלול סיכון מוגבר – ניצחון שני במסלול למיטב

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, התשואה הממוצעת החודש היא 5.63%. מנעד התשואות נע בין 4.32% (אלטשולר שחם) ל-6.33% (מיטב). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 11.73%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 7.07%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-3 השנים האחרונות היא 19.35%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות היא 44.14%.

מיטב מנצחים החודש עם 6.33%, אחריהם אנליסט עם 6.32%. אנליסט מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן – מתחילת השנה, שנה, 3 שנים ו-5 שנים.

חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

שם קופה

תשואה נובמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב חיסכון לכל ילד סיכון גבוה

6.33%

11.79%

6.79%

20.87%

40.47%

180

11387

אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

6.32%

17.99%

12.09%

26.74%

72.71%

432

11367

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון גבוה

5.91%

8.92%

4.51%

19.92%

40.69%

633

11377

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

5.35%

9.51%

5.34%

20.37%

38.88%

128

11323

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

4.32%

12.01%

7.46%

8.61%

32.37%

4,307

11327

 

 

 

 

 

 

 

 

מגדל חסכון לכל ילד סיכון מוגבר (*)

5.56%

10.17%

6.25%

19.59%

39.73%

86

9898

אינפיניטי חסכון לכל ילד סיכון מוגבר (*)

3.65%

22.78%

18.15%

32.74%

62.94%

47

11373

ממוצע

5.65%

12.04%

7.24%

19.30%

45.02%

 

 

 

 

(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.

 

 


עד כמה כספי הפנסיה והגמל שלכם בטוחים? / תמונה: פאנדר

עד כמה כספי הפנסיה והגמל שלכם בטוחים?!

דניאל דותן, עורכת משנה
12/07/2024
ביטוח סיעודי / Photo-Nikolai-Zotov-Dreamstime.com

ביטוח סיעודי: סופו של הביטוח הסיעודי מתקרב

אריאל ברזילי, יועץ פנסיוני
11/07/2024