דירוג קרנות פנסיה - מתחילת השנה מור פנסיה מובילה בבטחה  

דירוג FUNDER-AdvizerLand לקרנות הפנסיה בנובמבר - שלושה מנצחים שונים בחתכי הגיל השונים | הפניקס עוברים להוביל בתשואה ל-3 שנים עד גיל 50 | מיטב עוברים להוביל בתשואה ל-3 שנים במסלול בין 50-60

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
איור: FUNDER, קרדיטים בכתבהאיור: FUNDER, קרדיטים בכתבה

17/12/2023 משה מימון

חודש נובמבר היה בהחלט חודש חזק, עליות בכל הכיוונים, במניות באיגרות החוב, בארץ ובחו"ל. כפי שנראה עכשיו, דצמבר אמור להיות גם הוא חודש חזק. מדברים בעולם על ראלי סוף שנה, ראלי סנטה, ובינתיים נראה שזה קורה.

כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מיטב מנצחים החודש

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר בהפרש ניכר מהאפיקים האחרים. ההשקעות באפיק זה נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.83%, שינוי משמעותי ביחס ל-1.63%- בחודש שעבר. זה מעלה את התשואה הממוצעת מתחילת השנה ל-8.92%. טווח התשואות החודש נע בין 2.51% (הראל) ל-3.16% (מיטב). התשואה הממוצעת לשנה האחרונה עלתה ל-6.99%. התשואה הממוצעת ל-3 שנים ירדה ל-21.79%, והתשואה הממוצעת ל-5 שנים עלתה ל-39.43%.

מיטב מנצחים החודש במסלול, עם 3.16% תשואה. אלטשולר שחם נמצאים במקום השני עם 3.01%. מור (מקום שלישי עם 2.96% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 12.03%, ובתשואה בשנה אחרונה עם 10.12%. הפניקס (2.8% החודש) עוברים להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון מנורה מבטחים (2.65% החודש) עם 24.95%. מיטב ממשיכים להוביל בתשואה ל-5 שנים עם 42.32% תשואה.

קרנות פנסיה מקיפה עד גיל 50

שם קופה

תשואה נובמבר

מתחילת השנה

מצטבר 12 חודשים

מצטבר 36 חודשים

מצטבר 60 חודשים

סך נכסים (מיל')

מספר קופה

מיטב

3.16%

9.91%

7.83%

23.74%

42.32%

18,580

2155

אלטשולר שחם

3.01%

10.29%

7.75%

14.18%

36.17%

16,116

9757

מור פנסיה

2.96%

12.03%

10.12%

---

---

1,741

13909

מגדל מקפת

2.84%

8.66%

6.90%

21.49%

37.51%

20,361

8801

הפניקס

2.80%

7.87%

6.26%

24.95%

41.90%

44,134

9974

כלל

2.68%

7.13%

5.20%

22.89%

40.59%

27,835

9654

מנורה מבטחים 

2.65%

8.57%

7.00%

24.79%

41.16%

9,679

2184

הראל פנסיה

2.51%

6.90%

4.84%

20.46%

36.35%

31,024

9823

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי  (*)

2.56%

11.56%

8.72%

---

---

45

14037

ממוצע

2.83%

8.92%

6.99%

21.79%

39.43%

 

 

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מור מנצחים החודש

המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית, כשמדובר בתשואה שלילית זה מסייע להקטין את הירידות, כנ"ל בתשואה חיובית מן הסתם. התשואה הממוצעת החודש היא 2.65% ביחס ל-1.91%- בחודש שעבר, זה מביא את התשואה הממוצעת מתחילת השנה ל-8.41%. מנעד התשואה החודש צמוד מאוד ונע בין 2.19% (מנורה מבטחים) ל-2.96% (מור). ממוצע התשואה ל-12 החודשים האחרונים עלה ל-6.95%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה ל-20% והתשואה המצטברת ל-5 שנים עלתה ל-36.36%.

מור מנצחים החודש במסלול עם 2.96%. במקום השני מיטב עם 2.95%. מור מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 11.48% (ניתן גם לשים לב לתשואה מתחילת השנה של אינפיניטי, אולם עם היקף נכסים נמוך), וכן בתשואה בשנה האחרונה עם 10.14%. מיטב עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון מנורה מבטחים (2.19% החודש מקום אחרון) עם 24.29%, וממשיכים להוביל בתשואה ל-5 שנים עם 42.08%.

קרנות פנסיה מקיפה גילאי 50-60

שם קרן

תשואה נובמבר

מתחילת השנה

מצטבר 12 חודשים

מצטבר 36 חודשים

מצטבר 60 חודשים

סך נכסים (מיל' )

מספר קופה

מור פנסיה

2.96%

11.48%

10.14%

---

---

625

13910

מיטב

2.95%

9.31%

7.56%

24.29%

42.08%

6,811

9967

הפניקס

2.94%

7.26%

6.04%

20.52%

36.14%

6,356

9975

אלטשולר שחם

2.84%

9.64%

7.69%

12.85%

31.91%

3,445

9758

מגדל מקפת

2.63%

8.07%

6.73%

19.45%

34.27%

6,117

8802

כלל

2.50%

6.72%

5.25%

20.37%

36.39%

9,561

9655

הראל

2.22%

6.89%

5.36%

19.25%

33.94%

7,392

9827

מנורה מבטחים 

2.19%

7.94%

6.80%

23.25%

39.76%

13,213

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

2.68%

13.43%

10.67%

---

---

10

14038

ממוצע

2.65%

8.41%

6.95%

20.00%

36.36%

 

 

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – הפניקס מנצחים החודש

מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג את התשואה הנמוכה ביותר מבין המסלולים השונים. התשואה ממוצעת החודש היא 2.16% לעומת 1.38%- בחודש שעבר. זה מביא את התשואה הממוצעת מתחילת השנה ל-6.83%. מנעד התשואה החודש נע בין 1.79% (מנורה מבטחים) ל-2.62% (הפניקס). התשואה בשנה האחרונה עלתה ל-6.05%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-15.92%, והתשואה המצטברת הממוצעת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-29.44%.

הפניקס במקום הראשון עם תשואה של 2.62%, מיטב במקום שני עם 2.4%. מור (2.08% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 9.2%, בהפרש די ניכר מהגופים האחרים. מור גם מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 8.99%. מנורה מבטחים (1.79% החודש) מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 20.48% ו-33.56% בהתאמה.

קרנות פנסיה מקיפה מעל גיל 60

שם קרן

תשואה נובמבר

מתחילת השנה

מצטבר 12 חודשים

מצטבר 36 חודשים

מצטבר 60 חודשים

סך נכסים (מיל' )

מספר קופה

הפניקס

2.62%

6.11%

5.34%

15.61%

29.36%

2,518

9976

מיטב

2.40%

7.66%

6.65%

16.67%

29.36%

2,797

9968

מגדל מקפת

2.33%

6.52%

5.66%

15.64%

28.19%

3,064

8803

כלל

2.15%

5.64%

4.78%

17.12%

30.18%

3,975

9656

מור פנסיה

2.08%

9.20%

8.99%

---

---

162

13911

הראל

1.98%

5.35%

4.33%

14.40%

26.53%

3,343

9829

אלטשולר שחם

1.93%

7.37%

6.42%

11.50%

28.90%

1,445

9759

מנורה מבטחים 

1.79%

6.77%

6.22%

20.48%

33.56%

6,979

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

2.40%

7.79%

6.21%

---

---

8

14039

ממוצע

2.16%

6.83%

6.05%

15.92%

29.44%

 

 

(*) קופות/קרנות מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) Funder-AdvizerLand מזכירים למשקיעים כי נתוני התשואה המופיעים בכתבה הם לפני ניכוי דמי ניהול.

מימין למעלה: רונן אגסי, צילום: ניקולה וסטפהל; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; מימין באמצע: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; מימין למטה: גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ; אמיר אייל, מייסד ומנכ״ל אינפיניטי, צילום: יח״צ


עד כמה כספי הפנסיה והגמל שלכם בטוחים? / תמונה: פאנדר

עד כמה כספי הפנסיה והגמל שלכם בטוחים?!

דניאל דותן, עורכת משנה
12/07/2024
ביטוח סיעודי / Photo-Nikolai-Zotov-Dreamstime.com

ביטוח סיעודי: סופו של הביטוח הסיעודי מתקרב

אריאל ברזילי, יועץ פנסיוני
11/07/2024