לפני גמל נט - תשואות מור פנסיה, יוני 2023 הפנסיה המנייתית טסה 

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
איור: פאנדראיור: פאנדר