גמל מול נאמנות - האם האוצר יוסיף הטבה לקרנות נאמנות או יבטל אותה לגמל והפוליסות ? 

בקרנות נאמנות לא ניתן לעבור בין קרנות בלי ארוע מס - בגמל ובפוליסות כן. משרד האוצר הקים צוות לצמצום הפערים בחיסכון לטווח קצר ובינוני - מנכ״ל משרד האוצר, שלומי הייזלר, עומד בראש הצוות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
שלומי הייזלר, מנכ״ל משרד האוצר / צילום באדיבות משרד האוצרשלומי הייזלר, מנכ״ל משרד האוצר / צילום באדיבות משרד האוצר

29/02/2024 דניאל דותן

משרד האוצר הקים צוות ייעודי ברשות מנכ״ל משרד האוצר, שלומי הייזלר, אשר יפעל לצמצום הפערים רגולטורים במכשירי השקעה בחיסכון לטווח קצר ובינוני.

הצוות, שהוקם בהוראת שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳, יבחן את מכשירי ההשקעה השונים בחסכון לטווח בינוני וקצר, ימפה את הפערים ויגבש המלצות על אודות מתווה אסדרה ראוי במכשירי ההשקעה האמורים, באופן שיביא לצמצום הארביטראז' הקיימת בשוק זה, במידת האפשר לשם קידום התחרות וטובת המשקיעים והחוסכים וכן להמליץ על תיקוני חקיקה נדרשים והוראות מסדירות נדרשות. 

כיום מוצעים לציבור המשקיעים והחוסכים מספר מכשירי השקעה מנוהלים לטווח קצר ובינוני - פוליסות חסכון, קופות גמל להשקעה וקרנות נאמנות. מוצרים אלה דומים באופן ניהול ההשקעות שלהם והשימושיות עבור הצרכן, אך קיימים ביניהם פערים רגולטוריים שונים, ובכללם המסגרת הפיקוחית; הרגולציה הנוגעת להפקדה, משיכה, ניוד וקבלת הלוואות על חשבון החיסכון; מסגרת המיסוי; הגורמים המתווכים וחובות הגילוי. 

פערים רגולטוריים אלה בין המכשירים השונים יוצרים ארביטראז' רגולטורי ועלולים ליצור כשל שוק ופגיעה במשקיעים. 

עם חברי הוועדה נמנים נציגי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון; ראש רשות המסים; יו"ר רשות ניירות ערך; ראש אגף תקציבים; החשב הכללי והכלכלן הראשי במשרד האוצר. 

על הצוות להגיש את מסקנותיו לשר האוצר בתוך 100 ימים ממועד כינוסו לראשונה.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳: "הארביטרז׳ הרגולטורי שהתפתח בין מכשירי ההשקעה השונים אינו מוצדק, ושנים ארוכות דובר על הצורך לתקן זאת. אני רואה בתיקון המצב ובקביעת אסדרה עקבית וקוהרנטית מהלך תשתיתי בעל חשיבות גדולה שיקדם את התחרות ויגן על ציבור המשקיעים והחוסכים״.

מנכ"ל משרד האוצר, שלומי הייזלר: ״לאורך השנים נוצרו מכשירי השקעה וחסכון השונים זה מזה בהיבטי רגולציה, בהיבטי מיסוי ובהיבטים נוספים. פערים אלו עלולים להביא לעמימות ולבלבול אצל ציבור החוסכים בישראל, ומקשים עליו בבואו לבחור את אפיק ההשקעה הרלוונטי ביותר עבורו. בכוונתנו ללמוד את הנושא, לבחון את מדיניות החיסכון הבינוני והקצר טווח המומלצת עבור ציבור החוסכים, ולגבש המלצות לאסדרה נאותה במידת הצורך".