דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 2 - "סקירת פעילות" הרשות לשנת 2022 

דף זה מציג את דוח הממונה לשנת 2022, הכולל שמונה פרקים: סקירת פעילות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשנת 2022, סקירת מגמות וסיכונים בשוק, הצגת נתונים כמותיים ועוד - למשל: כניסת שתי קרנות פנסיה חדשות לשוק!

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by FreepikImage by Freepik

22/02/2024 רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
________________________

עוד כתבות בנושא:

סוכני הביטוח - מספר הסוכנים ממשיך לעלות, גם היקף העמלות שקיבלו עלה בכ-8%

"מחצית מסוכני הביטוח בסכנת קיום עסקית - יש פתרון?" - אייל סיאני מנתח את דו"ח הממונה לשנת 2022

להלן לינקים לדו"ח הממונה - רשות שוק ההון והביטוח:

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 8 - "פניות ציבור" התלונות העיקריות היו בנושאי ביטוח

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 7 - "שירותים פיננסים מוסדרים" צמיחה של 100% במספר חברות האשראי החוץ בנקאי הציבוריות

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 6 - "סוכנים ויועצים" - גידול באחוז הסוכנויות המקבלות עמלות עד 5 מיליון שקלים בשנת 2022

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 5 - "נתונים כמותיים בתחום הביטוח" עלייה בדמי ביטוח הבריאות בשנת 2022

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 4 - "חיסכון פנסיוני" 10% יותר נמשכו מקופות הגמל וקרנות הפנסיה בשנת 2022 מאשר בשנת 2021

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 3 - "מגמות וסיכונים בשוק" המגמות השליליות בשווקים ב-2022 השפיעו לרעה על תוצאות חברות הביטוח

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 2 - "סקירת פעילות" הרשות לשנת 2022

דוח הממונה לשנת 2022 - פרק 1 - "כללי" מגמות שוק ההון לשנת 2022