לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח - מגדל יולי 2023 

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
בית מגדל, פסל מגדל, צילום: פאנדרבית מגדל, פסל מגדל, צילום: פאנדר