דירוג FUNDER-AdvizerLand לקרנות הפנסיה במאי – מגדל מנצחים ב-2 מסלולים 

אלטשולר שחם מנצחים במסלול מעל גיל 60 | תשואות שליליות בגופים השונים במסלולים השונים | שינויים בהובלה ל-12 חודשים ומתחילת השנה במסלול עד גיל 50 ובין 50-60 | תשואות בשנה האחרונה עדיין חיוביות במרבית הגופים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Tumisu from PixabayImage by Tumisu from Pixabay

17/06/2022 מיכאל לוי

חודש מאי לא פסח על קרנות הפנסיה, והירידות הגיעו גם לתשואות בקרנות הפנסיה. יחד עם הירידות הגיעו פערים משמעותיים מאוד בתשואות בין הגופים השונים. למותר לציין שגם כאן, התשואות שליליות בכל הגופים ובכל המסלולים, הן בתשואות החודש והן בתשואות מתחילת השנה. להבדיל מהאפיקים האחרים, התשוואה השלילית עדיין לא ניכרת במרבית הגופים בתשואה ל-12 חודשים, ומרבית הגופים במרבית המסלולים מציגים תשואה חיובית ל-12 חודשים ומעלה.

כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מגדל מנצחים במסלול

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר, וגם משקיעות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש היא 1.81%- לעומת 1.45%- בחודש קודם. טווח התשואות נע בין 2.44%- ל-1.43%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.8%- ביחס ל-2.03%- חודש קודם. התשואה הממוצעת שנה אחורה היא 3.1% ביחס ל-6.83% בחודש קודם. התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 28.26% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 41.98%.

מגדל היא המנצחת החודש עם 1.43%-. הפניקס במקום שני עם 1.57%-. בתשואה מתחילת השנה עלו להוביל הראל (1.6%- החודש) על חשבון מנורה מבטחים (1.92%-) עם תשואה של 2.75%-. הראל גם מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 4.69%, ולקחו את ההובלה מהפניקס (1.57%- החודש). הפניקס עדיין מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 31.55% ו-45.75% תשואה ל-5 שנים.

קרנות פנסיה עד גיל 50

שם קופה

תשואה במאי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50 

-1.43%

-3.52%

3.40%

26.68%

38.44%

14,683

8801

הפניקס פנסיה לבני 50 ומטה

-1.57%

-3.11%

4.67%

31.55%

45.75%

32,371

9974

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

-1.60%

-2.75%

4.69%

27.73%

39.64%

24,227

9823

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה

-1.61%

-2.85%

4.06%

30.85%

44.83%

19,510

7422

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2055

-1.92%

-2.91%

4.43%

28.65%

43.97%

7,593

2184

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

-2.11%

-6.67%

-2.61%

23.30%

39.63%

19,278

9757

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

-2.44%

-4.83%

3.04%

29.09%

41.59%

14,714

2155

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-1.81%

-3.80%

3.10%

28.26%

41.98%

 

 


תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מנורה מבטחים עברו להובלה בשנה האחרונה

המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית, נמוכה מזו של עד גיל 50 וגבוהה מעט מזו של מעל גיל 60. התשואה הממוצעת החודש היא 1.55%- ביחס ל-1.18%- בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 2.04%- ל-1.2%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.17%- ביחס ל-1.65%- בחודש שעבר. בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 2.87% ביחס ל-5.97% בחודש שעבר. התשואה ל-3 שנים היא 25.07% ול-5 שנים 37.42%.

מגדל מנצחים גם במסלול זה עם 1.2%-. במקום השני הפניקס עם 1.33%-. מנורה מבטחים מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 2.25%-, ואף עברו להובלה ל-12 חודשים על חשבון מיטב (2.04%- החודש) עם תשואה של 4.3%. מיטב עדיין מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 29.28%. מנורה מבטחים עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 43.31%.

קרנות פנסיה גילאי 50-60

שם קרן

תשואה במאי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60 

-1.20%

-3.03%

3.11%

23.12%

33.77%

3,586

8802

הפניקס פנסיה לבני 50 עד 60

-1.33%

-2.89%

3.15%

26.01%

36.86%

3,274

9975

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

-1.39%

-2.46%

4.03%

24.28%

35.36%

4,623

9827

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60

-1.43%

-2.62%

3.39%

26.32%

38.83%

5,537

7423

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2040

-1.69%

-2.25%

4.30%

27.46%

43.31%

10,322

2014

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

-1.76%

-5.42%

-2.11%

19.00%

32.44%

3,519

9758

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

-2.04%

-3.51%

4.24%

29.28%

41.36%

5,428

9967

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-1.55%

-3.17%

2.87%

25.07%

37.42%

 

 


תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – אלטשולר שחם מנצחים במסלול

מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג את התשואה השלילי הנמוכה מבין המסלולים השונים. התשואה ממוצעת החודש היא 1.15%- ביחס ל-0.65%- בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.57%- ל-0.85%-. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 2.35%- ביחס ל-1.21%- חודש קודם. בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 2.36% ביחס ל4.69% חודש קודם. התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 18.84%, ול-5 שנים התשואה הממוצעת היא 29.13%.

אלטשולר שחם מנצחים במסלול עם 0.85%-. במקום השני כלל עם 1.05%-. מנורה מבטחים נמצאים בהובלה בשאר חתכי הזמן עם 1.54%- מתחילת השנה, 3.99% שנה אחרונה, 21.63% תשואה ל-3 שנים ו-34.35% תשואה ל-5 שנים. מנורה מבטחים השיאו החודש 1.22%-.

קרנות פנסיה מעל גיל 60

שם קרן

תשואה במאי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

-0.85%

-2.46%

-0.05%

16.97%

26.88%

1,250

9759

כלל פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה

-1.05%

-1.77%

3.51%

20.75%

31.34%

2,574

7424

מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

-1.09%

-2.71%

2.49%

17.85%

27.54%

1,917

8803

הפניקס פנסיה לבני 60 ומעלה

-1.10%

-2.47%

1.77%

19.41%

29.64%

1,275

9976

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

-1.17%

-2.40%

2.88%

18.05%

28.01%

2,142

9829

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2030

-1.22%

-1.54%

3.99%

21.63%

34.35%

5,216

2011

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

-1.57%

-3.07%

1.94%

17.21%

26.14%

1,732

9968

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-1.15%

-2.35%

2.36%

18.84%

29.13%