לפני גמל נט - תשואות פנסיה מנורה מבטחים - יולי 2023 - עליות 

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוימיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי