לפני פנסיה נט – תשואות של חודש אוגוסט 2021 של הראל ביטוח בפנסיה 

הראל פנסיה גילעד כללי טסה באוגוסט 1.92%+

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Nattanan Kanchanaprat from PixabayImage by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay