עדכון תקרות ההפקדה ומשמעויות רלבנטיות לכל אחד 

התקרה מונחת בול על הרצפה - פרפרזה על השורה האלמותית מהשיר של להקת "כוורת", אציג כאן את תקרות המס החדשות של שנת 2024 כפי שעודכנו ע"י רשות המיסים בתחילת ינואר 2024

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo Putilich Dreamstime.comPhoto Putilich Dreamstime.com

15/01/2024 אריאל ברזילי

תקרות המס החדשות של שנת 2024 – ממשיכות לשנות את תמונת המיסוי הפנסיוני לאחר מדדי מחירים לצרכן גבוהים יחסית לעבר בשנים 2022 - 2023, וזאת לאחר שהוקפאו, משיקולים שונים, בשנים 2020 – 2022.

1. מדד המחירים לצרכן בשנת 2023 – עליה שנתית של 3.0%.

הפקדות למכשירים פיננסיים רבים, כפופים לתקרות שצמודות למדד המחירים לצרכן. המדד עלה כאמור, בשיעור הגבול העליון של היעד השנתי המתוכנן של בנק ישראל - 3% ב-2022 ו-2023 (5.3% ו-3.0% בהתאמה) מאז הירידה האחרונה 0.7%- בשנת 2020.

התקרות לדוגמה, אלה תקרות מקסימליות לחישוב הטבות המס לשכירים ולעצמאים, תקרת ההפקדה השנתית לקופת גמל להשקעה וכן יתרת ההון הפטורה. המשמעות הפשוטה היא כי לאחר יציבות של מספר שנים בתקרות הללו, עלו כולן בשנת 2024 עקב האינפלציה שהרימה את ראשה החל משנת 2022 לאחר תקופה ארוכה של שיעור אינפלציה אפסי. מי שימשיך להפריש את אותן ההפרשות, יקבל הטבות מס גבוהות יותר כך ששיעור המס שישלם בפועל יהיה נמוך יותר בשנת 2024 ביחס לשנת 2023.

לדוגמה, תקרת הקצבה המזכה משפיעה על הפטור על קצבאות השאירים מקרן הפנסיה ועל הפטור על קצבת הזקנה, עלתה כעת מ-8,510 שקלים בשנת 2020 ל-9,430 שקלים בשנת 2024. שינוי משמעותי של 920 שקלים לחודש (10.8%), במיוחד כאשר ניקח תזרים הכנסות של פורש/ת לגמלאות לגבי קצבה שהייתה חייבת במס בעבר ולא תהייה חייבת בו כעת, וכך תיווצר הטבת מס שתסתכם בעשרות אלפי שקלים לאורך חייו של הפורש/ת לפי תוחלת חייו הצפויה (82 / 86 בהתאמה לגבר / אישה) התלויה באחוז המס השולי שלו, וזאת עוד טרם הגדלת אחוזי הפטור המשמעותית של 15% הצפויה להתבצע בתחילת שנת 2025 לפי התכנון.

2. נתוני מאקרו – תחילת שנת 2024 – המשק הישראלי.

המשק הישראלי, לפחות בהקשר של נתוני המאקרו שלו, סיים גם את שנת 2023 בצורה טובה יחסית לתקופה המאתגרת עקב המלחמה הרב זירתית (בעצימות משתנה בין הזירות) והמצב הפוליטי והחברתי הקיים. אציין כאן מספר פרמטרים אובייקטיביים בהקשר לכלכלה הישראלית.

א. מטבע. השקל הישראלי נחשב עדיין לאחד המטבעות החזקים בעולם, למרות שבתחילת המלחמה נחלש לשער של מעל 4 שקלים ביחס לדולר האמריקאי, התחיל להתחזק שוב עד לשער של כ-3.6 שקלים וכעת, לאחר הורדת ריבית בנק ישראל ב-1.01.2024 החל תהליך ההיחלשות של השקל מחדש.

ב. גירעון תקציבי. הגירעון בשנת 2023 הסתכם ב-4.2% שהם כ-77 מיליארד שקלים ביחס לתקציב המדינה בשנת 2023, – והתחזית לשנת 2024 בשלב זה הן ל 6% מתקציב המדינה לשנת 2024 שהם כ-111 מיליארד שקלים. תמונת הקיצוץ בתקציב זה עדיין איננה מוסכמת וברורה.

ג. אבטלה. שיעור האבטלה בסוף 2023 עומד על כ-3.4%, נתון הקרוב מאד לנתון שלפני משבר הקורונה, אך נתון זה אינו כולל את העובדים שהוצאו לחל"ת, וגם כאן עוד יתכנו שינויים.

ד. מדדי הבורסה לני"ע. עליה של כ-3.81% בבורסה לני"ע (מדד תל אביב 35) – עליה פחותה משמעותית מאשר מדדי בורסות אחרות באירופה (DAX בגרמניה), אסיה (ניקיי ביפן) וארה"ב (500P&S) (19.4%, 28.5% ו 24.8% בהתאמה).

ה. אינפלציה. אינפלציה של 3.0%, זהה לגבול העליון של יעד האינפלציה, ומשקפת תהליך אינפלציוני (עם סימני בלימה מסוימים בהקשר המלחמה והשלכותיה הגיאופוליטיות) ודומה לזו לאירופה וארה"ב שמשלימות תהליך של טיפול בהורדתה באמצעים השונים.

ו. נדל"ן. עליית מחירי הנדל"נ נבלמה בשנת 2023 עוד טרם המלחמה – קיימים סימנים ברורים לירידות מחירים שעוצמתן משתנה בין אזורי הביקוש לבין בפריפריה, שבחלקה גם קיימת עצירת עסקאות ובנייה כמעט מוחלטת בשלב זה.

ז. ריבית. ריבית הפריים, שהיתה בתהליך עליה מתמשך מתחילת שנת 2022 – 6% (ריבית בנק ישראל 4.5% + מרווח של 1.5%), התחילה תהליך הפחתה ב-1.01.2024. תשוו זאת לעומת ריבית פריים של 1.6% בתחילת שנת 2022, כאשר תהליך העלאת הריבית נעצר בארה"ב, משיקולים רבים כולל גיאופוליטיים.

3. עליית השכר הממוצע במשק (שמ"ב) – 2024.

בשל הפגיעה במשק ובכלכלה אשר נגרמה כתוצאה ממשבר הקורונה והשלכות המיתון הכלכלי העולמי המתהווה שלאחריו, "הוקפא" השכר הממוצע במשק אותו מפרסם המוסד לביטוח לאומי, זאת מכיוון שנתון זה השפיע על חישוב תקרות שונות בתחום החיסכון הפנסיוני ועל חישוב מבחני הכנסה לקבלת קצבאות שונות של המוסד, לרבות הבטחת הכנסה. עד להעלאת התקרות הרלוונטיות לשנת 2023. כך היה גם לגבי נתוני התקרות שפורסמו זה עתה לגבי שנת 2024.

המוסד לביטוח לאומי מפרסם מידי שנה בחודש ינואר עדכון לשכר הממוצע כהגדרתו בחוק. החוק מגדיר את אופן חישוב "השכר הממוצע" שמשמש כבסיס לחישובים ולעדכונים שונים. בתחום החיסכון הפנסיוני משמש השכר הממוצע במשק לחישוב תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה, הפקדה לפנסיית חובה לעצמאים, וחישוב סכומים שיחשבו לקצבה מוכרת מהפקדות העובד והמעסיק.

בשנת 2024, אחרי השנה המאתגרת שנתוניה תוארו כאן בהרחבה, עלה הנתון הזה בפעם השלישית זה 5 שנים, מסך של 10,551 שקלים בשנת 2020 לסך של 12,536 שקלים בשנת 2024. עליה של 18.8%, כל זאת כאשר מדד המחירים לצרכן עלה בתקופה המקבילה ב-10.0%.

לדוגמה, עצמאי שמשלם כספים לפי חוק "פנסיה חובה" שילם בשנת 2020-2022 פרמיה שנתית של 10,762 שקלים, יוכל לשלם ב-2024 פרמיה שנתית של 12,787 שקלים בשנה. הפרמיה מורכבת מ-4.45% מהכנסתו ועד מחצית השמ"ב בתוספת 12.55% מהכנסתו בין מחצית השמ"ב לשמ"ב.

ניתן להבין, בהקשר דוגמה זו, כי למרות ההרעה במצבו הכלכלי של מגזר העצמאים במשבר הקורונה, בהתאוששות שבאה אח"כ לחלק מהמגזרים ועד לשנת 2023 המאתגרת, קביעת התקרות השונות, לרבות הגדלת מדרגות המס, ערך נקודות הזיכוי וכיו"ב, משפרות כעת את מצבם בהקשר זה ובהקשרים אחרים לפחות בהקשר הזה ובהנחה שעצמאי שירצה לנצל את התקרות הללו, יצטרך להוציא יותר כסף, ריאלית, ביחס לעבר, כפי שעולה מהדוגמאות כאן.

לסיכום, המשמעויות הברורות מעדכון התקרות השונות בשנת 2024 מוכיח כי מהקו הכללי של מגמות כלכליות, כמו באלו המאפיינות את תחום ההשקעות לדוגמה, ניתן להקיש מאירועים שהיו על אלו שיתרחשו בעתיד לאורך זמן, אך לא בוודאות מוחלטת ולבטח לא ברמה שנתית – במקרה זה לבטח בהתייחס להנחה הכללית כי תקרות המס והשכר הממוצע במשק ימשיכו לעלות משנה לשנה, לבטח בתהליך האינפלציוני בו אנו נמצאים כעת, ומכאן לקחת בחשבון נתונים אלו גם בהקשר התכנון הפנסיוני ושיקולי מס עתידיים.

אחרי הכל – מדובר בקבלת החלטה בנושא הנוגע ישירות להווה ולעתיד הכלכלי שלך ושל היקרים לך – גם יחד. 

"ערך מוסף" - תקרות מס וסכומים נוספים - שנת המס 2024


מס'

נתון / סעיף / תקנה 

סכום

הערות

1.

"תקרת הקצבה המזכה" בגינה מגיע פטור ממס לפי סעיף 9א לפקודת מ"ה

9,430 ₪ 

2024 - פטור ממס בשיעור 52% , סך 4,903.60 ₪ - בהגעה ל"גיל הזכאות" / פרישה מעבודה עקב נכות צמיתה בשיעור 75% או יותר

2.

השכר הממוצע במשק ( שמ"ב )

12,536 ₪ 

2024 - עודכן ב 1.01.2024

3.

מענק פרישה פטור – לכל שנת עבודה

13,750 ₪ 

2024 - קיים פטור יחסי עבור חלקי שנה

4.

מענק פטור עקב פטירה – לכל שנת עבודה

27,520 ₪ 

2024 - קיים פטור יחסי עבור חלקי שנה

5.

תקרת "הכנסה מזכה" - שכיר/ה

9,700 ₪ 

2024 - נתון חודשי – שנתית 116,400 ₪ 

6.

תקרת הפקדה לשכיר/ה – ממנה מתקבל זיכוי במס

679 ₪ 

2024 – 7% משכר 9,700 ₪ - זיכוי חודשי 9,700 ₪ * 7% * 35% - 237.65 ₪ 

7.

תקרת הכנסה לניכוי – לפי סעיף 47(א)(5) לפקודת מ"ה – פעמיים וחצי שמ"ב

24,250 ₪ 

2024 - נתון חודשי – שנתית 291,000 ₪ 

מעל הכנסה זו לא ניתן לקבל ניכוי על שכר לא מבוטח   

8.

תקרת "הכנסה מזכה" – הכנסה שאינה ממשכורת

13,700 ₪ 

2024 - נתון חודשי – שנתית 164,400 ₪ 

9.

תקרת "הכנסה מזכה" – עצמאי

19,400 ₪ 

2024 - נתון חודשי – שנתית 232,800 ₪ 

10.

משכורת מרבית שתשלום לקרן השתלמות בגינה פטור ממס לעובד ( ללא זקיפת מס )

15,712 ₪ 

2024 - נתון חודשי – שנתית 188,544 ₪ 

11.

תקרת "הכנסה קובעת" – להפקדה בקרן השתלמות לעצמאי

293,397 ₪ 

2024 – ניכוי מקסימלי 4.5% שהוא 13,023 ₪ 

12.

הגדרת "עמית מוטב" 

2,006 ₪ 

2024 - נתון חודשי – עבורו הופקדו לפחות 16% בתוכנית לקצבה משמ"ב

13.

תקרת הפקדת "פנסיה חובה לעצמאים"

1,066 ₪ 

2024 - נתון חודשי – נתון שנתי 12,787 ₪ 

4.45% מהכנסה עד מחצית שמ"ב + 12.55% בין מחצית שמ"ב לשמ"ב

14.

אחוזי פטור על "קצבה מזכה" 

52%

2024 - 17% - לא מותנים / 35% נוספים אם לא נמשכו "מענקים פטורים" – צפי הגדלה ב 2025

15.

"יתרת הון פטורה"

882,648 ₪ 

2024 - סכום פטור ממס בעת פרישה שניתן למשיכה הונית למי שצבר קצבה מזערית

16.

תקרת "הפקדה המוטבת"  - עצמאי

20,520 ₪ 

2024 - ההפקדה השנתית לקרן השתלמות הפטורה ממס רווחי הון  

17.

תקרת הוצאה לפיצויים עבור "חבר בעל שליטה"

1,146 ₪ 

2024 – נתון חודשי - התקרה השנתית 13,750 ₪

18.

תקרת שכר לעובד/ת – פטור ממס לעובד

31,340 ₪ 

2024 - 7.5% מפעמיים וחצי שמ"ב – תשלום המעסיק בגינה לתגמולים + אכ"ע, פטורה ממס – 2,350.50 ₪ לחודש

19.

"תקרת הפיצויים" – סעיף 3)3ה)(1א)

41,500 ₪ 

2024 - נתון חודשי להפקדה לפיצויים 3,458.33 ₪ 

20.

"סכום צבירה מזערי" - בקופה/קופות גמל

104,140 ₪ 

2024 - סה"כ צבירה בתוכניות פנסיוניות בגיל פרישה המאפשרת משיכה בסכום הוני

21.

"סכום קצבה מזערי" 

5,012 ₪ 

2024 - תנאי להיוון קצבה – מעליו ניתן להוון סכומים מצבירות בקופות גמל לקצבה

22.

תקרת הפקדה ל"קופת גמל להשקעה"

79,006 ₪ 

2024 – התקרה החודשית 6,583.83 ₪ 

23.

תקרת "רצף קצבה" אוטומטי

405,900 ₪ 

2024 - סעיף 9(7א)(ז1)

24.

ערך "נקודת זיכוי" ממס הכנסה

2,904 ₪ 

2024 – נתון חודשי 242 ₪ 


הכותב הינו בעל רישיון יועץ פנסיוני, מנהל מיזם "ערך מוסף".

מאמר זה הינו כללי בלבד, ואין להסתמך עליו מעבר להנחות כלליות שצויינו בו.