רשות המסים אישרה את עסקת איילון ווישור ביטוח  

הרשות קבעה שמדובר במיזוג בדרך של החלפת מניות ולכן העסקה לא תחויב במס

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image-by-Gerd-Altmann-from-PixabayImage-by-Gerd-Altmann-from-Pixabay

26/05/2024 קרן מרדכי

רשות המסים הודיעה לאיילון ביום חמישי האחרון, על החלטתה לסיווג העסקה בה רכשה איילון את ווישור ישראל ביטוח מווישור גלובטק כ"מיזוג בדרך של החלפת מניות". לכן, "בהתאם לסעיף 103כ' לפקודת מס הכנסה, אשר על פיו המכירה עצמה לא תחויב במס (דחיית מועד תשלום המס). בכך התקיים אחד התנאים המתלים לעסקה שעניינו אישור רשות המיסים". כך מדווחות היום החברות ווישור גלובלטק ואיילון. 

עוד הן מוסרות, כי "נכון למועד הדיווח, השלמת העסקה עדיין כפופה לתנאים מתלים נוספים ואין וודאות כי יתקיימו מלוא התנאים המתלים להשלמת העסקה, לרבות מסיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה". יש לציין, כי גם רשות התחרות אישרה כבר את העסקה.

עסקת מיזוג פעילות ווישור ישראל לתוך איילון אושרה סופית ב-7 במאי באספת בעלי מניות איילון . על פי העסקה, תקצה איילון ביטוח לווישור גלובלטק, בעלת השליטה באיילון, 4,607,038 מניות רגילות של איילון חברה לביטוח, כך שהיא תגדיל את אחזקותיה באיילון ביטוח, מכ-67.3% לכ-73.9%. החברות טענו עם חתימת ההסכם ביניהן, כי המיזוג אמור לחסוך בעלויות עבור שתי חברות הביטוח שלמעשה מתחרות אחת בשנייה וליצור סינרגיה בין חברת ביטוח דיגיטלית כווישור לחברת ביטוח שמסתמכת על סוכנים.