לפני גמל נט - תשואות גמל - מגדל מרץ 2024 - כ 34.5%+ ב 12 חודשים במחקה S&P500 

מגדל גמל

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by FreepikImage by Freepik