קופות גמל במשבר - מפחיד - התשואות של סלייס גמל נמחקו ממאגר המידע של הציבור - הכנה לתספורת ? 

ההנחה בשוק היא שהתשואות של החברה לאורך כמעט ארבע השנים האחרונות נמצאות בסימן שאלה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
איור: פאנדראיור: פאנדר

01/03/2024 מורן שקד

מבדיקת פאנדר עולה כי רשות שוק ההון מחקה את הנתונים של סלייס ממאגר המידע של הציבור. תשואות חודש דצמבר נעלמו, כליל, בכל המסלולים ותשואות חודש ינואר פורסמו חלקית לפני ימים אחדים. הקפאת הניודים והעלמת התשואות - מפחידה!

כלל הציבור יכול לקבל מידע על קופות הגמל שלו מדי חודש באתר גמל נט שמרכז את התשואות ושאר נתונים כלליים של חברות הגמל והמסלולים השונים. אולם לפני שבוע חדלה סלייס להופיע בגמל נט, לאחר שהופיעה באופן רציף מאז שנת 2020.

ההנחה בשוק על מחיקת נתוני סלייס מגמל נט נובעת מכך שהמנהל המיוחד שלה צריך לבדוק את כל הנתונים שהחברה דיווחה לאורך כמעט ארבע שנות פעילותה - כולל התשואות והרשות אינה מסתמכת על תשואות העבר של המסלולים השונים שדווחו על ידי סלייס.  

זה אומר למעשה שהתשואות של החברה לאורך כמעט ארבע השנים האחרונות נמצאות היום  בסימן שאלה גדול ובמובן מסוים סולל את הדרך ל"תספורת" שעלולה להתבצע בכספים שנחסכו.  

בדיקת התשואות מהווה מכה נוספת שהונחתה על החוסכים של סלייס לאחר שבית המשפט המחוזי בת אביב קבע כי כספי החוסכים בסלייס יוקפאו ל- 90 ימים נוספים - לפחות עד מאי. 

זאת על רקע ביקורת שערכה רשות שוק ההון בחברת סלייס גמל בע"מ עקב מספר רב של פניות ציבור שקיבלה שהתריעו על חשש לכשלים בחברה, בהתנהלות ובממשל התאגידי שלה, העלתה כי קיים קושי משמעותי לנהל את החברה בצורה שוטפת. 
אי לכך, מינתה רשות ההון את רו"ח אפי סנדרוב כמנהל מורשה לחברת סלייס החל מיום 26/12/2023, לצורך תיקון ליקויים והשבת החברה לפעילות סדירה, תוך שמירה על חסכונות העמיתים. סנדרוב כאמור ביקש להקפיא את הנכסים של החברה ולעצור את האפשרות למשיכת כספים. 

עד היום הבדיקות והפעולות איפשרו למנהל המורשה לאתר ולגבש ממצאים ראשונים, מהם עולה כי נפלו פגמים מהותיים וחמורים בהתנהלות החברה בדגש לניהול קופות הגמל האישיות (IRA). התברר כי החברה השתמשה בכספים של עמיתים מסוימים שהופקדו בקופות הגמל בניהול אישי שנועדו להעברה להשקעה בנכסים שונים עבור אותם עמיתים, כאמצעי תשלום לעמיתים אחרים של קופות גמל בניהול אישי אשר ביצעו משיכה או ניוד, וזאת לפני שכספי העמיתים המושכים התקבלו מן הקרנות בהן השקיעו ואשר מהם היתה אמורה החברה לבצע את תשלומי המשיכות או הניוד.

בשלב הראשוני הוערך הסכום שניידו או הפקידו העמיתים המשקיעים ואשר שימש לתשלום לעמיתים המושכים (במקום לביצוע ההשקעות שבקשו לבצע) על סך של כ-80 מלש"ח.

עוד התברר כי עמיתי קופות גמל בניהול אישי ביצעו השקעה בקרנות חוץ אשר לפי פרשנותה המשפטית של רשות שוק ההון אינן מהוות אמצעי השקעה כשר בסוג קופות זה. לפי הערכה ראשונית של המנהל המורשה, סך הכספים שהפקידו העמיתים לצורך השקעה בקרנות מסוג זה עומד על לפחות 700 מיליון ש"ח.