שר האוצר - מעכשיו ועד אישור התקציב, יחול קיצוץ אוטומטי רוחבי 

השלכות העיכוב באישור תקציב המדינה המתוקן לשנת 2024 בקריאה שניה ושלישית בכנסת

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo Palinchak Dreamstime.comPhoto Palinchak Dreamstime.com