ליגת האלופות של FUNDER - המסלול המנצח בינואר: גמל להשקעה מניות  

חסכון פנסיוני - FUNDER מסקרים את התשואות של אפיקי החסכון השונים – קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, גמל להשקעה וחסכון לכל ילד – סיקור השוואתי מלא | איזה אפיק היה המשתלם בינואר?

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Franz W. from PixabayImage by Franz W. from Pixabay

22/02/2024 משה מימון, עורך FUNDER

כמי שמסקר את השוק ההון, אפיקי החיסכון לטווח קצר, בינוני וארוך, אנחנו ב-FUNDER-AdvizeLand בודקים ומשווים את התשואה הממוצעת בין אפיקי החיסכון לטווח בינוני ארוך. אנחנו מסקרים את קרנות ההשתלמות, קופות הגמל, קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים, גמל להשקעה, ומהחודש גם פוליסות חיסכון. מוצרי חיסכון שנמצאים כמעט בכל בית, ושווה לדעת את ההבדל בתשואות הממוצעות בין האפיקים השונים. כמובן, שתשואה ממוצעת נותנת כיוון על האפיק עצמו, ולאו דווקא אומרת משהו לגבי הקרן או הקופה הרלבנטית שלכם.

אבל, התשואות הממוצעות נותנות תמונה טובה. ראשית, היכן הקופה שלכם ביחס לממוצע. שנית, אם רוצים להגדיל חיסכון באפיק כלשהו, באפיקים שבהם זה ניתן, מה הכיוון ששווה לבדוק, (לא תמיד זה אפשרי מן הסתם). עם זאת ראוי לזכור שהתשואות הממוצעות מוטות מערכי קיצון, כך שאם יש גוף שהשיא תשואה חיובית גבוהה למשל, עם היקף נכסים נמוך, זה מעט מעוות את תוצאות הממוצע. בכל מקרה מדובר במישור ייחוס שמשווה בין האפיקים השונים, וככל שבוחנים את האפיקים בטווח ארוך יותר, כך ההבדל משמעותי יותר.

ראוי להזכיר, כי בתקופות של אינפלציה, קרנות הפנסיה מציעות את אפיק ההשקעה העדיף, לאור הבטחת התשואה שלוקחת בחשבון את מרכיב האינפלציה. לאור העובדה שהאינפלציה בארץ הסתובבה בשנה האחרונה בגבהים סביב 4-5%, זה מעניק יתרון לקרנות פנסיה. מאידך, בתקופות שבהן השווקים משיאים תשואות גבוהות, לקרנות הפנסיה אין יתרון, והחודש אפשר לראות תמונה שונה מזו של חודש שעבר.

הסקירה שלנו משווה בין קרנות ההשתלמות, קופות הגמל, קרנות הפנסיה, גמל להשקעה וחסכון לכל ילד. כל אחד מהאפיקים קיבצנו לפי האפיק המקביל אליו. כמובן שההתאמה לא מלאה, ואין דמיון בלא בין מסלול סיכון מוגבר בחסכון לכל ילד, לבין מסלול מניות בגמל להשקעה. אבל הרעיון הוא לקבץ אפיקים עם מאפייני סיכון דומים, ושיקולי משקיעים דומים, גם אם לא זהים.

מבחינת המסלולים הכלליים, אנחנו מציגים את המסלולים הכלליים יחד עם מסלול עד גיל 50, בשל מאפייני סיכון דומים. את הסיכון המוגבר יחד עם מסלולי המניות.

מן הסתם הנתונים המוצגים כאן הם נתוני ממוצעים של הגופים הגדולים השונים, כפי שהנתונים העוברו ל-FUNDER-AdvizerLand, ואין מדובר כאן בסקירת כלל הגופים, בנוסף, לא הובאו בחשבון גופים שמנהלים היקף נכסים קטן יחסית.

המסלולים הכלליים ועד גיל 50

החודש הגמל להשקעה השיאו את התשואה הגבוהה ביותר עם תשואה ממוצעת של 0.29%. במקום השני קופות הגמל עד בני 50.

בכל שאר חתכי הזמן, מובילות קרנות הפנסיה בתשואה הממוצעת. אחרי קרנות הפנסיה נמצאות קופות הגמל, במקום שני בשנה האחרונה. בתשואות ל-3 שנים מובילות קרנות הפנסיה, ובמקום השני נמצאים ביטוחי המנהלים. בתשואות ל-5 שנים מובילות קרנות הפנסיה ובמקום שני נמצאיות קופות הגמל.

שם קופה

תשואה בינואר

תשואה 12 חודשים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

קופות גמל להשקעה מסלול כללי

0.29%

7.80%

12.18%

29.59%

קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה

0.25%

7.96%

14.00%

38.46%

קרנות פנסיה עד גיל 50

0.23%

8.97%

20.46%

43.27%

קרנות השתלמות מסלול כללי

0.21%

7.30%

14.12%

34.82%

ביטוחי מנהלים - קרן י'

0.17%

6.03%

15.19%

35.33%

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

0.14%

6.18%

13.27%

32.81%

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

0.05%

6.02%

12.99%

32.42%


סיכון בינוני ומסלולים לגילאי 50 עד 60

במסלולים בסיכון הבינוני נמצא בשליטה מלאה של קרנות הפנסיה שמציגות תשואה עודפת בכל חתכי הזמן – החודש, בשנה האחרונה, ב-3 ולב-6 השנים האחרונות.

במקום השני החודש ודי קרובים נמצאים קופות הגמל. במקום השני בתשואה בשנה האחרונה נמצאים קופות החסכון לכל ילד בסיכון בינוני. במקום השני בתשואה ל-3 שנים נמצאות קופות הגמל, ואף הן נמצאות במקום שני בתשואה ל-5 שנים.

גם כאן ראוי לתת את הדעת על הפערים בין התשואות בין האפיקים השונים, אולם להבדיל מהאפיק הכללי, כאן הפערים מגיעים בעיקר בטווחי הזמן הארוכים, בין קרנות הפנסיה לביטוחי המנהלים למשל. באופן כללי, ביטוחי המנהלים מציגים תשואה נחותה בכל חתכי הזמן בסיכון הבינוני.

שם קופה

תשואה בינואר

תשואה 12 חודשים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

קרנות פנסיה גילאי 50-60

0.24%

8.58%

19.11%

39.66%

קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60

0.23%

7.23%

13.26%

34.21%

חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

0.20%

7.33%

11.39%

28.04%

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

0.06%

5.90%

11.23%

27.96%


סיכון נמוך ומסלולים לגילאי 60 ומעלה

חסכון לכל ילד בסיכון נמוך מציגים את התשואה הממוצעת העדיפה החודש. קרנות הפנסיה עדיין עדיפות בכל שאר חתכי הזמן השונים – 12 חודשים, 3 ו-5 שנים.

חסכון לכל ילד נמצא במקום השני בתשואה ל-12 חודשים. במקום השני בתשואה ל-3 שנים נמצאים קופות הגמל, שנמצאים במקום השני גם בתשואה ל-5 שנים.

הבדלי התשואות ניכרים בין האפיקים השונים, הן בטווח של שנה, והן בטווח של 3 שנים (כמעט פי-2 בין האפיק במקום הראשון לאפיק במקום האחרון), וגם הפער המשמעותי בתשואה ל-5 שנים. ראוי לשים לב שבתשואה ל-5 שנים ביטוחי המנהלים עדיפים על חסכון לכל ילד. 

שם קופה

תשואה בינואר

תשואה 12 חודשים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

0.25%

5.90%

6.48%

18.05%

קרנות פנסיה מעל גיל 60

0.21%

6.65%

15.53%

31.54%

קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

0.18%

5.55%

8.98%

24.56%

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

0.04%

4.26%

7.60%

20.71%


מסלולי המניות והסיכון המוגבר

מסלול המניות משווה בין שני אפיקים שונים. חסכון לכל ילד בסיכון מוגבר, שצירפנו אותן לאפיק זה, שכן כאן זה נראה הגיוני לצרף. מולם נמצאות קופות הגמל להשקעה וקרנות ההשתלמות במסלולי המניות, לכל אלה אנחנו משווים גם את קרנות הפנסיה מסלול מניות.

כאן, כשלקרנות הפנסיה אין את היתרון בדמות מנגנון הבטחת תשואה, התמונה מאוזנת מעט יותר, רואים שבטווחי הזמן השונים יש עדיפות לאפיקים שונים, וגם פערי התשואות, גם אם קיימים, לא מגיעים לפערים שקיימים באפיקים האחרים.

האפיק המנצח החודש הוא קופות גמל להשקעה, שמובילים בתשואה ל-12 חודשים. 

בתשואה ב-3 השנים האחרונות התשואה הממוצעת היא בקרנות הפנסיה במסלול המניות. בתשואה ל-5 השנים האחרונות, מסלול המניות בקרנות ההשתלמות מציג את התשואה הממוצעת הגבוהה יותר משאר האפיקים.

שם קופה

תשואה בינואר

תשואה 12 חודשים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

קופות גמל להשקעה מסלול מניות

0.57%

13.38%

19.93%

53.52%

חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

0.38%

12.29%

18.30%

52.99%

קרנות השתלמות מסלול מניות

0.31%

11.44%

18.85%

59.82%

קרנות פנסיה מסלול מניות

0.26%

10.28%

20.86%

48.47%