סיכום יומי בבורסה, יום 61 למלחמה, איילון ביטוח מנצחת בנובמבר בפוליסות חיסכון 

 

 

FacebookTwitter Whatsapp