תשואות קרנות הפנסיה באפריל - מקפת של מגדל בולטים בתשואה חיובית ל 12 חודשים 

חוזרים לירוק – התשואות בקרנות הפנסיה ל-12 חודשים חוזרות לטריטוריה חיובית | אלטשולר שחם מנצחים ב-3 המסלולים בקרנות הפנסיה | מיטב חזרו להוביל בתשואה ל-3 שנים במסלול בין 50-60 | כל הגופים במסלול בין 50-60 ומעל גיל 60 עברו לתשואה חיובית ל-12 חודשים | דירוג FUNDER-AdvizerLand לקרנות הפנסיה באפריל

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Photo-Ramon-Ramacher-Dreamstime.com קרדיטים בתוך הכתבהPhoto-Ramon-Ramacher-Dreamstime.com קרדיטים בתוך הכתבה

18/05/2023 מיכאל לוי

חודש אפריל ממשיך את הכיוון החיובי של חודש מרץ. אין עדיין כיוון מובהק, והמשקיעים מגיבים לכל חדשה שמגיעה בין אם באופטימיות ובין אם בפסימיות, כך אנו חווים את השנה וחצי האחרונות עם התנודתיות בשווקים, עם העצבנות הכללית, והתנודה שבין תקווה לייאוש. ראוי לזכור כי בתקופות של אינפלציה עולה, קרנות הפנסיה מציעות תשואה עדיפה על האפיקים האחרים. כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מגדל ומנורה מבטחים עם תשואה חיובית ל-12 חודשים

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר בהפרש ניכר מהאפיקים האחרים. ההשקעות באפיק זה נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש היא 1.61% דרמטית גבוהה יותר מחודש שעבר (0.38%). טווח התשואות נע בין 1.14% (מגדל) ל-2.23% (אלטשולר שחם). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עומדת על 3.53% לעומת 1.89% בחודש שעבר. התשואה הממוצעת לשנה האחרונה כמעט מאופסת ועומדת על 0.19%- לעומת 3.2%- בחודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-3 שנים ירדה ל-30% ביחס ל-34.59%, והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 36.09% לעומת 35.33% בחודש שעבר.

אלטשולר שחם מנצחים החודש במסלול, עם 2.23% תשואה, ומובילים מתחילת השנה עם 4.88%. במקום שני מיטב עם 1.87%. מגדל מציגים את התשואה הגבוהה ל-12 החודשים האחרונים עם 0.24% שיחד עם מנורה מבטחים היחידים עם תשואה חיובית ל-12 חודשים. מנורה מבטחים (1.8% החודש) ממשיכים להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 33.44% החודש. הפניקס עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 39.07%.

קרנות פנסיה עד גיל 50

שם קופה

תשואה באפריל

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

2.23%

4.88%

-0.88%

21.51%

31.80%

16,367

9757

מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

1.87%

4.01%

-0.06%

31.52%

37.67%

877

2155

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2055

1.80%

3.28%

0.17%

33.44%

37.25%

8,817

2184

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

1.55%

3.07%

-0.27%

28.74%

33.97%

28,257

9823

הפניקס פנסיה לבני 50 ומטה

1.39%

2.93%

-0.07%

32.76%

39.07%

40,424

9974

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה

1.30%

3.06%

-0.46%

33.16%

38.69%

24,762

7422

מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50 

1.14%

3.49%

0.24%

28.89%

34.15%

17,756

8801

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.61%

3.53%

-0.19%

30.00%

36.09%

 

 


תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים

המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית, נמוכה מזו של עד גיל 50 וגבוהה מעט מזו של מעל גיל 60. התשואה הממוצעת החודש היא קפצה ל-1.48% לעומת 0.4% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.06% (מגדל) ל-1.95% (אלטשולר שחם). ממוצע התשואה מתחילת השנה עלה ל-3.27% לעומת 1.76% בחודש שעבר. ממוצע התשואה ל-12 החודשים האחרונים עבר לחיובי ועומד על 0.43% מול 2.2%-. ממוצע התשואה ל-3 שנים ירד ל-26.44% לעומת 30.36% בחודש שעבר. ממוצע התשואה ל-5 שנים עומד על 32.96%.

אלטשולר שחם מנצחים גם במסלול זה עם 1.95% ומובילים גם כאן בתשואה מתחילת השנה עם 4.49%. במקום שני נמצאים מיטב עם 1.73%. מגדל מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 0.74%, כלל הגופים בתשואה חיובית ל-12 חודשים. מיטב חזרו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 31.02% ול-5 שנים עם 37.69%.

קרנות פנסיה גילאי 50-60

שם קרן

תשואה באפריל

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

1.95%

4.49%

0.29%

17.73%

27.55%

3,328

9758

מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

1.73%

3.70%

0.40%

31.02%

37.69%

6,084

9967

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2040

1.64%

2.91%

0.50%

30.74%

36.43%

11,937

2014

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

1.50%

2.99%

0.52%

25.36%

31.40%

6,119

9827

הפניקס פנסיה לבני 50 עד 60

1.30%

2.71%

0.56%

26.76%

32.70%

5,015

9975

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60

1.19%

2.87%

0.02%

28.51%

34.24%

7,765

7423

מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60 

1.06%

3.18%

0.74%

24.95%

30.71%

4,837

8802

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.48%

3.27%

0.43%

26.44%

32.96%

 

 


תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – אלטשולר שחם מובילים בכל החתכים עד 12 חודשים

מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג את התשואה הנמוכה מבין המסלולים השונים. התשואה ממוצעת החודש היא 1.11% לעומת 0.52% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.67% (מגדל) ל-1.36% (אלטשולר שחם). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 2.52% לעומת 1.4% בחודש שעבר. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עברה לחיובי עם 1.13% לעומת 0.63%- בחודש שעבר. התשואה הממוצעת ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-19.8% לעומת 22.84% בחודש שעבר. התשואה הממוצעת ב-5 השנים האחרונות היא 26.59%.

אלטשולר שחם מנצחים החודש גם במסלול זה עם 1.36%, במקום שני מיטב עם 1.34%. אלטשולר שחם מובילים בתשואה מתחילת השנה (3.49%) וכן מובילים בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 2.25%. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 25.65% ו-30.35% בהתאמה.

קרנות פנסיה מעל גיל 60

שם קרן

תשואה באפריל

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

1.36%

3.49%

2.25%

15.07%

25.86%

1,374

9759

מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

1.34%

2.92%

1.48%

19.26%

25.50%

2,299

9968

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2030

1.28%

2.38%

1.47%

25.65%

30.35%

6,243

2011

הפניקס פנסיה לבני 60 ומעלה

1.03%

2.09%

0.95%

19.65%

26.49%

2,021

9976

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

1.02%

2.07%

0.28%

18.05%

24.49%

2,757

9829

כלל פנסיה מקיפה - בני 60 ומעלה

0.87%

2.28%

0.63%

21.67%

28.12%

3,334

7424

מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

0.87%

2.42%

0.88%

19.26%

25.30%

2,492

8803

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.11%

2.52%

1.13%

19.80%

26.59%

 

 


(*) קופות/קרנות מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) Funder-AdvizerLand מזכירים למשקיעים כי נתוני התשואה המופיעים בכתבה הם לפני ניכוי דמי ניהול.


בתמונה מימין למעלה: אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ, יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳, יהודה בן אסייג מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יעל צור, רונן אגסי מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי, יאיר לפידות מנכ״ל משותף ילין לפידות בית השקעות, צילום: יח״צ, גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ, יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ, ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר.