לפני גמל נט - תשואות מור גמל והשתלמות, מרץ 2024 - השתלמות כללי 2.43%+ 

מור גמל והשתלמות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אורי קרן, מור גמל, צילום: עמי ארליך פאנדראורי קרן, מור גמל, צילום: עמי ארליך פאנדר