ברקת נערך לשינוי לוחות התמותה בקרנות הפנסיה - מה ההשפעה על קרנות הפנסיה ? 

מנגנון האיזון האקטוארי והשפעת תוחלת החיים - השלכות העלייה בתוחלת החיים על הפנסיה שלנו

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ד״ר משה ברקת, צילום: פאנדרד״ר משה ברקת, צילום: פאנדר

06/06/2022 מיכל ארצי

בשבוע שעבר פרסם ראש רשות שוק ההון משה ברקת טיוטת חוזר לעידכון ההנחות שעומדות בבסיס מקדמי ההמרה של קרנות הפנסיה, בעיקר בכל הקשור לתמותת הגמלאים. העידכון של לוחות התמותה יוביל לשינוי ולהגדלת ההתחייבויות של קרנות הפנסיה בעד- 1.25%, ולהפחתת עלות ביטוח החיים בקרנות. על מנת להבין מדוע דבר זה חשוב, ומה בעצם המשמעות שלו לגבינו, נסביר איך עובד מנגנון קרנות הפנסיה ומה למעשה יכול להשפיע עלינו?

במקור קרנות הפנסיה שהוקמו בישראל הוקמו לפי מנגנון של צבירת זכויות. אנשים עבדו והפרישו חלק מהשכר לפנסיה, ואת הזכויות לקצבה הן צברו על פי הוותק שלהם במקום העבודה, כאחוזים מהשכר: כל שנה צברת עוד 2% זכויות, כאשר המקסימום היה 75% ובפרישה, קיבלת 75% מהשכר (לרוב ממוצע של כמה שנים) כקצבה. המנגנון הזה לא עבד, הוא כלל הנחה של סבסוד בינדורי, כלומר ההפקדות של הצעירים ישמשו לתשלום הקצבאות למבוגרים, ומעבר לכך, היו בו בעיות רבות, למשל ממנגנונים שהבטיחו זכויות נוספות גם לבעלי ותק קצר. בפועל, הקרנות שפעלו בשיטה זו, רובן הגיעו למצב בו יש להן הרבה יותר התחייבויות לתשלום קצבאות מאשר כסף לשלם אותן, ומרבית הקרנות שפועלות בצורה זו נסגרו. 

מנגנון האיזון האקטוארי
הקרנות החדשות פועלות בשיטה אחרת: הקצבה בהן היא מבוססת הפקדות. כלומר: הפקדת כסף במהלך שנות עבודתך? הוא ורק הוא ישמש בסוף הדרך לתשלום הקצבה. חלק מתקופת החיים לא עבדת או משכת את הכסף? יהיה לך פחות כסף לקצבה בסוף הדרך. אולם, ביחד עם זאת ישנו מנגנון נוסף שהוכנס אל קרנות הפנסיה והוא מנגנון האיזון האקטוארי, שמבטיח שהן לא יכולות לקרוס. המנגנון הזה בוחן כל הזמן את ההתחייבויות של הקרנות לעמיתים, אל מול הנכסים שלהן. אם יש עודף של התחיבויות, כל הזכויות של העמיתים מופחתות עד שיש שוויון, ואם יש עודף של נכסים, מעלים את הזכויות של העמיתים באותו האופן.

מה משפיע על ההתחייבויות של קרנות הפנסיה החדשות? קרנות הפנסיה מורכבת משני חלקים: חלק אחד הוא הביטוחים שנמצאים בקרנות, ביטוח אבדן כושר עבודה וביטוח חיים. במקרה שהעמית כבר לא יכול לפרנס, בין אם בגלל פגיעה שמונעת ממנו יכולת לעבוד או בגלל מוות, המשפחה תקבל קצבה. החלק השני הוא החיסכון לגיל פרישה – אנו חוסכים כל חודש כסף שישמש אותנו כקצבה בעת זקנה, וחובתה של קרן הפנסיה להעניק לנו את הקצבה. איך הקרנות מעריכות את ההתחיבויות שלהן? באמצעות אמדנים אקטוארים. נסביר:

אנחנו חוסכים כל חודש לקראת הפנסיה. בסוף תקופת החיסכון מצטבר סכום נכבד. נגיד לצורך הדוגמא 2 מיליון שקלים. את הסכום הזה מחלקים במקדם שקבעה רשות שוק ההון. נגיד לצורך הדוגמא, המקדם הוא 200. במקרה הזה הקצבה החודשית תהיה 10 אלף שקלים. ככל שהמקדם גבוה יותר, הקצבה החודשית תהיה נמוכה יותר. איך נקבע המקדם? על המקדם משפיעים שני גורמים, הגורם הראשון הוא הריבית שתצטבר על החיסכון גם אחרי הפרישה של העמית (כיום 60% מהתיק מובטח באמצעות אג"ח מיועדות), והגורם השני הוא תוחלת החיים הצפויה של העמיתים. ככל שזו מתארכת, וההתחייבויות של קרן הפנסיה גדלות כיוון שהצפי הוא שהיא תשלם לעמיתיה זמן ארוך יותר. על כן, התארכות בתוחלת החיים מגדילה את המקדם.

השפעת העלייה בתוחלת החיים
תוחלת החיים הצפוייה אליה מתייחסות קרנות הפנסיה, מתחלקת לגילים שונים. מלבד  תוחלת חיים כללית של העמיתים, ניתנות תוחלות חיים צפויות למי שכבר הגיע לגיל פרישה, למי שעבר את גיל 75, ולמי שעבר את גיל 90. ההנחה היא שאם כבר העמית הגיע לגיל הפרישה, תוחלת החיים הצפויה לו תהיה גבוהה מהממוצע הכללי, זאת בגלל שהוא "צלח בשלום" נקודות מפתח במהלך החיים בהם מתרחשים מקרי מוות, כגון תאונות דרכים של נהגים צעירים, מוות בצבא, מוות מהתקפי לב בגילי ה-40, וכו'. טיוטת החוזר של ברקת כעת, מתייחסת בהרחבה לקבוצה זו ובוחנת לעומק את תוחלת החיים שלה, ומגלה כי יש שיפור, כלומר הקטנה, של התמותה, בייחוד בקרב שכבת הגיל הקרויה "קוהורטת הזהב" – גילי 75-84.

צריך לזכור שההפחתה בתמותה הכללית משפיעה על קרנות הפנסיה בשני אופנים, מצד אחד היא אמנם מובילה לכך שקרן הפנסיה תצטרך לשלם לעמיתה קצבאות לאורך זמן ארוך יותר, אבל מצד שני, מרכיב שהוא פרמיית ביטוח החיים יהיה זול יותר, כיוון שאנשים מתים פחות. מה הכוונה? כפי שציינו, קרן הפנסיה מורכבת מסל הביטוחים ומחיסכון לעת פרישה. כאשר אנו מפקידים את ההפקדה החודשית לקרן הפנסיה, חלק ממנה הולך על מנת לרכוש את המרכיבים הביטוחים והיתרה מופקדת לחיסכון לגיל פרישה. ככל שהמרכיבים הביטוחים יקרים יותר, החלק שמופנה לפרישה נמוך יותר, וההיפך, הוזלה של פרמיית הביטוח תוביל להסטת חלק גבוה יותר של ההפקדה לטובת החיסכון. 

הנתונים על השיפור בתמותה שעומדים בבסיס החוזר נאספו על ידי ועדת אקטוארים מקצועית שמינתה רשות שוק ההון, והם בחנו נתונים עד לשנת 2019, שנה לפני פרוץ מגפת הקורונה. על אף שבמסגרת העדכון לא נכללו נתונים משנת 2020 ואילך, טיוטת החוזר מתייחסת במפורש גם להשפעת מגפת הקורונה. היא מציינת שבעקבות המגפה ישנה תמותה עודפת בגילים מבוגרים, וההנחה שלה היא  שמדובר בתמותה עודפת של 10% בכל אחת מהשנים 2020 ו-2021, 6% בשנת 2022, 4% בשנת 2023, 2% בשנת 2024, ועל אף נתונים על כזאת, עדיין יש הקטנה של התמותה ביחס להנחות הקיימות בקרנות הפנסיה. הועדה בחנה את הנחות התמותה גם לגבי העמיתים, וגם לגבי שארי העמיתים – כלומר, אם הקרן מחוייבת לשלם לאלמן או אלמנת העמית, כמה זמן היא צפוייה לעשות זאת. בנוסף, הועדה בחנה האם יש שוני בין עמיתים שעובדים במקצועות "צווארון כחול", לאחרים, וההמלצה שלה היתה לבטל הנחות תמותה מיוחדות שקשורות לעמיתי "צווארון כחול".

ההשפעה של תיקון לוחות התמותה על קרנות הפנסיה תהיה שונה בין קרן לקרן, והיא תושפע מתמהיל העמיתים: כמה נשים לעומת כמה גברים, כמה צעירים לעומת כמה פנסיונרים, וכמה תביעות שארים קיימות בקרנות השונות.

שיעורי תמותה, מתוך טיוטת חוזר אגף שוק ההון: