יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים: "הסביבה העסקית הגלובלית ממשיכה להיות מאתגרת ואני שמח על יכולתנו להמשיך ולהציג רווח משמעותי" 

הרווח הנקי גדל בכ-36% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-66.3 מיליון ₪

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יאיר לוינשטיין, קרדיט: סם יצחקוביאיר לוינשטיין, קרדיט: סם יצחקוב

31/05/2022 עומר רגב

בהמשך לדיווחים קודמים בנושא, החברה תחלק דיבידנד בסך של כ-150 מיליון ש"ח בגין שנת 2021.

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד של כ-50 מיליון ש"ח בגין הרבעון הראשון של 2022.

הכנסות החברה מפעילות הגמל והפנסיה ברבעון הראשון לשנת 2022 צמחו בכ-29% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-369.6 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי ברבעון צמח בכ-36% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם לכ-66.3 מיליון ש"ח.

במהלך הרבעון אישרה אסיפת בעלי המניות את עסקת המיזוג אשר תאפשר לחברה הציבורית החדשה לבחון כניסה לפעילויות סינרגטיות נוספות.

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים: "אנו מציגים רבעון נוסף של צמיחה בכל הפרמטרים ומימוש מוצלח של הסינרגיה עם פעילות פסגות הממוזגת. הסביבה העסקית הגלובלית ממשיכה להיות מאתגרת ואני שמח על יכולתנו להמשיך ולהציג רווח משמעותי. אנחנו פועלים ללא הרף לייצור ערך ללקוחותינו ובעלי המניות ואני מאמין ביכולתנו לצמוח ולשמר את מעמדנו התחרותי."

הכנסות החברה מפעילות הגמל והפנסיה ברבעון הראשון של 2022 צמחו בכ-29% והסתכמו בכ-369.6 מיליון ש"ח לעומת כ-287 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות מדמי ניהול נובעת בעיקר מעלייה ביתרת הנכסים המנוהלים על ידי החברה, בין היתר לאור עסקת פסגות. 

הרווח הנקי גדל ברבעון בכ-36% והסתכם בכ-66.3 מיליון ש"ח לעומת כ-48.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

מספר העמיתים בקרנות הפנסיה של החברה ממשיך לצמוח ועמד בסוף הרבעון על 383,959 לעומת 352,212 בסוף 2021, גידול של כ-9%. נתח השוק של החברה בשוק הפנסיה עמד על 5.13% נכון ליום 31 במרץ 2022. נכסי קרנות הפנסיה הסתכמו ליום 31 במרץ 2022 לכ-31 מיליארד ש"ח.

נכסי הגמל של החברה הסתכמו ליום 31 במרץ 2022 לכ-197 מיליארד ש"ח. אלטשולר שחם גמל ופנסיה הינה החברה הגדולה ביותר בשוק קופות הגמל (לרבות תכנית חסכון לכל ילד) והיא מחזיקה בנתח שוק של כ-28.9% מסך הנכסים המנוהלים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות. 

ההון העצמי נכון ל-31 במרץ 2022 עלה לכ-621.4 מיליון ש"ח לעומת כ-551.5 מיליון ש"ח לסוף 2021. 

לגרף אלטשולר שחם גמל לחצו כאן

176 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 84.23 מיליון באלטשולר שחם גמל
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלטשולר שחם גמל. לרשימה המלאה