מור גמל - החברה נהנתה ב-2021 מצבירה נטו חיובית של כ-17.6 מיליארד שקלים 

היקף הנכסים המנוהלים עומד על כ-33 מיליארד שקלים, והיא סיימה את השנה בהפסד של כ-1.2 מיליון שקלים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אורי קיסוס, מנכל מור גמל, יחצאורי קיסוס, מנכל מור גמל, יחצ

28/03/2022 מורן שקד

מור גמל ופנסיה פרסמה את הדוחות השנתיים לשנת 2021 מהם עולה כי הכנסות החברה עמדו על כ-135.5 מיליון שקלים, לעומת כ-24.2 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת לאור העלייה המשמעותית בהיקף הנכסים המנוהלים. 

החברה סיימה את שנת 2021 בהפסד של כ-1.2 מיליון שקלים, ביחס להפסד של 11.5 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. 

חברת הגמל וההשתלמות של מור מנהלת נכון ל-15.3.22 נכסים בהיקף של כ-33.1 מיליארד שקלים, לעומת כ-29.8 מיליארד שקלים בסוף 2021 וכ-9.5 מיליארד שקלים בסוף 2020. העלייה בהיקף הנכסים בשנת 2021 נובעת בעיקר מצבירה נטו חיובית של כ-17.6 מיליארד שקלים, שמקורם, בין היתר, מגיוס כספים ממתחרים (העברות נטו חיוביות) שהסתכמו בכ-12.9 מיליארד שקלים. המגמה ממשיכה גם בשנה הנוכחית, עם צבירה נטו חיובית של כ-3.7 מיליארד שקלים בחודשיים הראשונים של 2022. 

מור גמל ופנסיה נסחרת בבורסה בתל אביב החל מפברואר 2022. במסגרת ההנפקה גייסה כ-100 מיליון שקלים לפי שווי חברה של כ-670 מיליון שקלים (לפני הכסף). בהנפקה נרשמו ביקושים של מעל לפי שלושה שהוזרמו על ידי הגופים המוסדיים המובילים בישראל. סכום זה מצטרף לכ-53.7 מיליון שקלים שגוייסו באוקטובר 2021 מקרן הגידור ספרה, אייל לפידות וקבוצת משקיעים פרטיים במסגרת עסקת PRE-IPO. 

החברה זכתה במכרז להקמת קרן פנסיה נבחרת, והיא קיבלה רישיון מבטח בענף ביטוח פנסיה בחודש שעבר. אורי קרן, משמש כשותף ומנהל השקעות ראשי במור גמל ופנסיה, והחברה מנוהלת על ידי אורי קיסוס המכהן כמנכ"ל החברה.

חברת האם של מור גמל, מור השקעות, נסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב החל משנת 2017. בעלי השליטה בבית ההשקעות שהוקם לפני כ-16 שנים הם משפחת מאירוב ומשפחת לוי, והוא מנוהל על ידי יוסי לוי ואלי לוי –  המשמשים כמנכ"לים משותפים במור השקעות. יו"ר הדירקטוריון הוא מאיר גרידיש, המשמש גם כיו"ר חברת הגמל ופנסיה.

לגרף מור השקעות לחצו כאן

57 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 30.63 מיליון במור השקעות
קרנות נאמנות שמחזיקות את מור השקעות. לרשימה המלאה