העלאת הריבית התעריפית ל-5.15% - באופן שיגדיל את הפנסיות לפורשים 

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת מעדכן את הריבית התעריפית עדכון ריבית תעריפית בהתאם למנגנון הבטחת התשואה החדש

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
דר משה ברקת  צילום פאנדרדר משה ברקת צילום פאנדר

25/01/2022 מורן שקד

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון יחד עם מנכ"ל האוצר, רם בלינקוב ויו"ר ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ אלכס קושניר החליט על העלאת הריבית התעריפית, כתוצאה משינוי מנגנון האג"ח המיועדות והעלאת התשואה המובטחת במנגנון החדש ל-5.15% - באופן שיגדיל את הפנסיות לפורשים בשיעור של כ-1.2%. זאת בנוסף להגדלת הפנסיות לפורשים בשיעור כ-2%, שנבעה מהצעד שהוביל שר האוצר להורדת תקרת דמי הניהול לפנסיונרים. השינוי ייכנס לתוקף עם כניסתו לתוקף של המנגנון החדש המחליף את האג"ח המיועדות.