לפני גמל נט - תשואות אוקטובר 2021 - הראל 

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: ורדי כהנאניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: ורדי כהנא