דרוג קרנות הפנסיה: מיטב עוקפים את אלטשולר בשלוש שנים (50 ומטה) וצמודים בתשואה לחמש שנים (50-60) 

באוגוסט הראל מנצחים בשני מסלולים וחולקים את הבכורה עם מגדל מעל גיל 60 | תשואות חלשות באוגוסט לאלטשולר שחם – אחרונים בכל המסלולים | מיטב דש עלו למקום ראשון ב-3 שנים עד גיל 50

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אילן רביב מנכל מיטב צ.פאנדראילן רביב מנכל מיטב צ.פאנדר

03/09/2021 מיכאל לוי

אוגוסט מסתמן כחודש לא רע עם תשואות סבירות בכל המסלולים. כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.
בסך הכל תשואות אוגוסט יפות מאוד, כשכל הגופים בתשואה חיובית החודש.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מיטב דש עוברים להובלה ל-3 שנים על חשבון אלטשולר שחם
קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר, וגם משקיעות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר. התשואה הממוצעת החודש היא 1.67%, גבוהה משמעותית מ-0.14%, שהושג בחודש שעבר. טווח התשואות מציג פער משמעותי בין הגבוה לנמוך ונע בין 0.85% ל-2.15%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 11.25%, התשואה הממוצעת שנה אחורה היא 19.03%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 28.14% והתשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 47.42%.

הראל השיאה החודש תשואה של 2.15%. במקום השני כלל עם 2.06%. מיטב דש מובילים מתחילת השנה עם 12.12% (1.78% החודש). כלל עברה להוביל שנה אחורה עם 21.02%. מיטב עברה להובלה בתשואה ל-3 שנים עם 30.83% והדיחה מהמקום הראשון את אלטשולר שחם. בתשואה ל-5 שנים עדין מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 57.39% (תשואה החודש של 0.85%).

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב מובילים כמעט בכל חתכי הזמן במסלול
המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון נמוכה יותר, אולם גם כאן התשואות החודש טובות מאוד. התשואה הממוצעת היא 1.46%, גבוה משמעותית מחודש קודם (0.14%). מנעד התשואה נע בין 0.70%- ל-0.88%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 9.83%, בשנה האחרונה 15.99%, ל-3 שנים 24.72% ול-5 שנים 40.38%.

הראל מנצחים גם במסלול זה עם 1.88% תשואה. במקום השני גם כאן, כלל עם 1.83%. מיטב מובילים בתשואה כמעט בכל חתכי הזמן עם 11.75% מתחילת השנה, 18.5% ל-12 חודשים, 29.8% ל-36 חודשים, החודש השיאו מיטב 1.75%. אלטשולר שחם מובלים בתשואה ל-5 שנים עם 46.38% (0.70% החודש) כאשר מיטב צמודים עם 46.15% .

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – הראל ומגדל חולקים את המקום הראשון
מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים, מציג את התשואה הנמוכה מבין המסלולים, מטבע הדברים עם 1.12% החודש לעומת 0.27% חודש קודם. מנעד התשואה נע בין 0.51%- ל-1.46%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 7.09%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 10.95%, ל-3 שנים התשואה הממוצעת היא 20.06%, ול-5 שנים התשואה הממוצעת היא 32.31%.

במקום הראשון בתשואות החודש הראל ומגדל יחד עם 1.46%. הלמן אלדובי ומנורה אחריהם עם 1.19%. בכל חתכי הזמן האחרים מובילים בתשואה מנורה מבטחים עם 9.02% מתחילת השנה, 14.54% ל-12 חודשים, 21.97% ל-3 שנים ו-37.6% ל-5 שנים. מנורה מבטחים השיאו החודש 1.18%.


קרנות פנסיה עד גיל 50

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה באוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9823

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

     19,896

2.15%

10.50%

16.97%

25.93%

45.30%

42

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 ומטה

     15,437

2.06%

11.43%

21.02%

30.06%

49.30%

8801

מגדל מקפת אישית - מסלול עד גיל 50

     12,957

1.90%

11.21%

17.92%

27.07%

43.70%

2155

איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      9,828

1.78%

12.12%

19.71%

30.83%

50.72%

9974

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

     27,579

1.77%

11.45%

20.57%

29.34%

49.97%

9768

הלמן אלדובי פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      3,537

1.76%

---

---

---

---

2184

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2055

      6,676

1.57%

11.86%

20.35%

28.08%

49.87%

2070

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

      2,444

1.17%

10.19%

16.64%

25.67%

43.07%

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

     19,110

0.85%

9.53%

15.16%

30.52%

57.39%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

   117,464

1.67%

11.25%

19.03%

28.14%

47.42%

קרנות פנסיה גילאי 50-60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה באוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9827

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

      3,454

1.88%

9.49%

14.87%

23.87%

40.12%

 

כלל פנסיה מקיפה - בני 50 עד 60

      4,049

1.83%

10.17%

17.98%

26.96%

42.62%

9967

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

      4,389

1.75%

11.75%

18.50%

29.80%

46.15%

8802

מגדל מקפת אישית - מסלול 50 עד 60

      2,855

1.70%

9.77%

15.15%

24.29%

37.93%

9769

הלמן אלדובי פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

         702

1.66%

---

---

---

---

9975

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60

      2,267

1.42%

9.30%

16.14%

24.75%

41.42%

2014

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2035

      6,410

1.31%

10.01%

16.54%

24.13%

42.88%

2072

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 50-60

         435

0.93%

8.35%

12.73%

19.24%

31.54%

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

      3,212

0.70%

7.53%

11.66%

25.61%

46.38%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

     27,773

1.46%

9.83%

15.99%

24.72%

40.38%

קרנות פנסיה מעל גיל 60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה באוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9829

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

      1,658

1.46%

7.45%

11.28%

19.66%

32.20%

8803

מגדל מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

      1,582

1.46%

7.69%

11.58%

20.11%

31.38%

9770

הלמן אלדובי קרן מקיפה לבני 60 ומעלה

         503

1.19%

---

---

---

---

9968

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

         885

1.19%

7.37%

11.09%

20.15%

32.28%

2011

מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2030

      4,496

1.18%

9.02%

14.54%

21.97%

37.60%

9976

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

         908

1.07%

7.10%

11.92%

20.75%

34.71%

 

פסגות קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

         270

0.90%

6.37%

9.13%

16.85%

25.21%

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

      1,112

0.51%

4.64%

7.10%

20.94%

32.77%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

     11,414

1.12%

7.09%

10.95%

20.06%

32.31%