לפני גמל נט – תשואות חודש אוגוסט 2021, פנסיה הלמן אלדובי 

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
Image by Yvette W from Pixabay Image by Yvette W from Pixabay