קרנות פנסיה נבחרות - מור ואינפיניטי זכו במכרז ומצטרפות למיטב דש ואלטשולר שחם - מה דמי הניהול ? 

קרנות הפנסיה שנקבעו בהליך השלישי כקרנות נבחרות הן הקרנות שיוקמו על ידי אינפינטי ניהול השתלמות גמל בע"מ, ומור קופות גמל בע"מ והקרנות המנוהלות על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, ומיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. ההצעות של חברות אלו דורגו בארבעת המקומות הראשונים ונבחרו כקרנות נבחרות לתקופה של כשלוש שנים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יוסי לוי, מנכל מוריוסי לוי, מנכל מור

14/09/2021 מורן שקד

ההליך השלישי נתן באופן תקדימי הזדמנות גם לחברות מנהלות שלא קיימת להן קרן פנסיה, להציג את הצעותיהן להליך תוך מתן הגנת ינוקא שנועדה לעודד את כניסתם של מתחרים חדשים לשוק. בתומו של ההליך השלישי, שכלל בחינה מפורטת של התכניות העסקיות להקמת קרן פנסיה חדשה שהוגשו על ידי השחקניות החדשות – אינפיניטי ומור, בהתאם לתנאי המקדמי שנקבע בהליך השלישי, מודיעה הרשות על כניסתן של שתי חברות מנהלות חדשות לעולם הפנסיה: אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ ומור קופות גמל בע"מ, שקבלו את ההזדמנות להקים קרנות פנסיה שגם יקבעו כקרנות נבחרות. כניסת השחקניות החדשות מהווה נדבך נוסף בהגברת התחרות בשוק הפנסיה כתוצאה מההליך אותו מובילה הרשות. 

קרן הפנסיה "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה" וקרן הפנסיה "איילון מיטב פנסיה מקיפה", ייקבעו כקרנות נבחרות החל מיום 1 בנובמבר 2021 ועד ליום 31 באוקטובר 2024. קרן הפנסיה שתוקם על ידי חברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ וקרן הפנסיה שתוקם על ידי חברת מור קופות גמל בע"מ ייקבעו כקרנות נבחרות החל ממועד השלמת הקמתן הצפויה לקרות לא יאוחר מ-1 באפריל ועד ליום 31 באוקטובר 2024. 

ההליך השלישי לבחירת קרנות נבחרות גם שם דגש על שמירת זכויות החוסכים בעלי שכר נמוך באמצעות הפחתה משמעותית של דמי הניהול מהפקדה. כך כל מי שיבחר להצטרף לקרן נבחרת ייהנה מדמי ניהול של 1% בלבד מהפקדה ועוד 0.22% מהצבירה. דמי ניהול אלו מובטחים לעובד למשך 10 שנים ממועד ההצטרפות שלו לקרן הפנסיה. יתרה מכך, הרשות רואה חשיבות רבה ברמת תפעול הקרנות ומתן שירות הולם עבור הלקוחות, קרנות הפנסיה החדשות שנבחרו בהליך, נבדקו כי אכן יעמדו בדרישות הרשות בתחומי התפעול והשירות וזאת במטרה להבטיח את טובת ציבור החוסכים והמבוטחים בישראל.

ההליך ממשיך בקו ישיר את מהלכי הרשות בשנים האחרונות גם על מתן הנחה בדמי ניהול לפורשים לפנסיה, כך דמי הניהול שתגבה חברה מנהלת של קרן נבחרת בשל מקבלי קצבת זקנה חדשים, לרבות עמיתים קיימים בקרן שיפרשו בקרן במהלך התקופה שבה היא נקבעה כקרן נבחרת, לא יעלו על שיעור של 0.3% לכל אורך תקופת קבלת הקצבה. 

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת: "אני מברך את ארבעת הקרנות שנבחרו בהליך ומקווה כי קרנות הפנסיה שנבחרו בהליך יעניקו לציבור החוסכים בישראל רמת שירות ותפעול גבוהות לצד ניהול מיטבי של כספי החוסכים. הליך הקרנות הנבחרות מוכיח השנה בצורה מובהקת את חשיבות ההליך, בכך שהוביל לכניסה של שני שחקנים חדשים לשוק הפנסיה שיתרמו להגברת התחרות בשוק החיסכון ארוך הטווח הישראלי. בנוסף, ההליך השנה שם דגש מיוחד לטובת חוסכים צעירים, פנסיונרים וחוסכים בעלי הפקדות נמוכות. אני סבור כי ההליך יבטיח את מיצוי זכויות החוסכים, יגביר את התחרות ויצמיח את שוק הפנסיה בישראל לטובת כלל הציבור הישראלי".

קבצים להורדה: