לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל, השתלמות ופנסיה במאי 

נתוני תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם בגמל, השתלמות ופנסיה לחודש מאי 2024

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
גילעד אלטשולר, מנכל אלטשולר שחם / צילום: פאנדרגילעד אלטשולר, מנכל אלטשולר שחם / צילום: פאנדר

17/06/2024 מורן שקד

תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

נתוני מאי 2024


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

 

שם הקופה

סך נכסים באלפי ₪  30.05.24 

תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 6.2023 עד 5.2024 

תשואה מצטברת 6.2021 עד 5.2024 (36 חודשים)

תשואה מצטברת 6.2019 עד 5.2024 (60 חודשים)

תשואה לחודש מאי 2024

תשואה מצטברת מינואר עד מאי 2024

1093

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי

               36,786,328 

11.58%

6.10%

28.27%

2.17%

5.79%

1377

אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניות

                 6,041,972 

20.76%

7.94%

43.59%

3.36%

10.30%

1290

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' 

                    830,404 

13.16%

5.72%

31.82%

2.57%

6.62%

558

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

                 5,520,912 

5.13%

5.13%

20.71%

1.13%

2.01%

1378

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

                    655,895 

3.64%

4.61%

15.85%

0.65%

1.17%

1399

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלות 

                    221,567 

3.21%

4.15%

12.47%

0.65%

0.86%

1398

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי 

                    360,691 

4.49%

6.98%

7.21%

0.40%

1.88%

12256

אלטשולר שחם השתלמות הלכה

                    290,216 

12.27%

6.53%

0.00%

2.34%

5.63%

 

 

 

 

 

 

 

 

1376

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ללא מניות

                    787,255 

3.72%

5.23%

16.64%

0.60%

1.13%

1375

אלטשולר שחם גמל מסלול מניות

                 2,742,198 

20.67%

7.31%

43.68%

3.35%

10.26%

1395

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ממשלות 

                    216,709 

3.04%

3.28%

11.41%

0.66%

0.86%

1394

אלטשולר שחם גמל מסלול כספי 

                    396,522 

4.44%

7.00%

7.22%

0.43%

1.92%

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

                 5,394,224 

13.50%

5.97%

31.39%

2.52%

6.78%

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

               30,445,861 

10.97%

5.55%

28.02%

2.09%

5.51%

9952

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

                 9,196,107 

7.43%

5.09%

22.19%

1.45%

3.28%

472

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח עד 15% מניות

                 3,083,270 

4.76%

5.59%

19.29%

0.99%

1.96%

 

 

 

 

 

 

 

 

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

               17,196,539 

15.26%

14.25%

44.65%

2.73%

7.48%

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

                 3,837,027 

13.98%

14.50%

39.19%

2.35%

6.64%

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

                 1,668,824 

9.39%

13.33%

32.64%

1.49%

4.01%

9760

קרן פנסיה מקיפה הלכה

                    269,942 

13.99%

14.69%

39.80%

2.57%

6.35%

12419

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות

                 3,039,409 

17.81%

12.97%

54.52%

2.87%

8.77%

2196

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

                        7,830 

10.24%

26.09%

42.16%

1.51%

4.56%

12138

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (מסלול חדש)

                 1,727,305 

9.58%

24.57%

40.28%

1.55%

4.52%

12139

קרן פנסיה כללית מסלול למקבלי קצבה - מסלול חדש

                      77,761 

-1.51%

-6.85%

0.00%

-0.56%

-1.48%

8580

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

                           233 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

-2.04%

9761

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

                    412,654 

13.85%

5.74%

30.06%

2.47%

6.83%

9762

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60

                    114,367 

12.84%

6.89%

28.72%

2.12%

6.08%

9763

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

                      58,477 

7.71%

4.26%

22.01%

1.33%

3.37%

13211

אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות

                    129,038 

21.31%

7.48%

0.00%

3.31%

10.50%

13212

אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה

                        2,356 

0.00%

0.00%

0.00%

2.12%

6.09%

7798

אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי

                 4,769,921 

11.98%

5.69%

26.73%

2.24%

5.90%

7799

אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות

                 3,739,474 

20.78%

8.07%

43.44%

3.32%

10.28%

7800

אלטשולר שחם חסכון פלוס אגח עד 15% מניות

                    816,604 

5.84%

5.14%

19.42%

1.13%

2.36%

7801

אלטשולר שחם חסכון פלוס ללא מניות

                    153,216 

3.55%

3.13%

14.29%

0.67%

1.18%

7802

אלטשולר שחם חסכון פלוס כספי

                      67,109 

4.55%

6.85%

7.08%

0.35%

1.78%

12257

אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

                    126,186 

12.09%

5.77%

25.18%

2.33%

5.64%

11325

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

                    937,010 

7.58%

5.51%

22.74%

1.37%

3.31%

11326

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

                 1,771,689 

12.20%

6.81%

28.70%

2.16%

5.90%

11327

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

                 5,165,615 

20.69%

8.25%

45.24%

3.27%

10.17%

11328

אלטשולר שחם חסכון לילד הלכה

                    806,363 

12.02%

6.30%

26.95%

2.28%

5.44%

1094

אלטשולר שחם פיצויים כללי

                    555,393 

11.06%

7.41%

31.98%

2.04%

5.51%

588

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

                    122,646 

5.00%

3.92%

19.19%

0.95%

1.93%

1417

אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות

                      15,241 

2.88%

2.46%

14.42%

0.56%

1.09%

2008

אלטשולר שחם פיצויים כספי

                      29,721 

4.51%

0.00%

0.00%

0.34%

1.76%

 

 

 

989

אלטשולר שחם גמל פאסיבי - מדדי מניות

                    676,694 

28.28%

20.55%

65.44%

5.35%

15.29%

2017

אלטשולר שחם גמל הלכה

                    200,683 

13.20%

12.42%

28.52%

2.39%

5.59%

9844

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 ומטה

                    193,538 

14.21%

6.82%

26.69%

2.44%

6.93%

9845

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50 עד 60 

                    411,757 

11.68%

6.69%

25.79%

2.15%

5.70%

9846

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה 

                    154,475 

7.88%

6.16%

19.35%

1.34%

3.39%

1219

אלטשולר שחם קמה

                              -   

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

872

אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה

                      48,485 

12.33%

6.38%

22.73%

2.07%

5.85%

1309

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח 

                      88,695 

3.27%

5.12%

8.56%

0.56%

0.96%

1912

אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי 

                      27,358 

13.04%

6.85%

25.76%

1.84%

5.56%

13820

אלטשולר שחם פנסיה כללית פאסיבי - מדדי מניות

                      22,630 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

13819

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי מניות

                    429,698 

20.57%

0.00%

0.00%

3.67%

10.68%

14353

אלטשולר שחם גמל משולב סחיר

                    511,356 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14354

אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים - גמיש

                    157,448 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14234

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר

                        4,240 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14235

אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים - גמיש

                      16,862 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14302

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר

                        5,016 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14303

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים - גמיש

                      25,711 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14304

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר

                             28 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14305

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים - גמיש

                           272 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

 

 

 

 

 

14858

אלטשולר שחם גמל עוקב מדדS&P 500

                    222,320 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14863

אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות

                    609,785 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14862

אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500

                    582,325 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14864

אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות

                    210,888 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14865

אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500

                    374,628 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14850

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדד S&P 500

                    636,434 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14854

אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדד S&P 500

                      20,870 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

15028

אלטשולר שחם השתלמות כללי פאסיבי

                      38,971 

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%


עד כמה כספי הפנסיה והגמל שלכם בטוחים? / תמונה: פאנדר

עד כמה כספי הפנסיה והגמל שלכם בטוחים?!

דניאל דותן, עורכת משנה
12/07/2024
ביטוח סיעודי / Photo-Nikolai-Zotov-Dreamstime.com

ביטוח סיעודי: סופו של הביטוח הסיעודי מתקרב

אריאל ברזילי, יועץ פנסיוני
11/07/2024