מתמחים שימו לב - פורסמו ציוני מבחני רשות ניירות ערך 

רשות ניירות ערך - בחינות הרישוי בכלכלה, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות ודיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך

24/05/2022 רשות ניירות ערך

בתאריך 24/05/2022 נשלחו ציונים לנבחנים בבחינות היסוד בכלכלה, סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, ודיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

להזכירכם הרישום לבחינות מקצועית א' ומקצועית ב' יסגר בתאריך 31/05/2022.